BioGaC

biogac_ruta_mbla_RGB

2014-03-11 – 2015-12-31
Utbyggnaden av fordonsgas och LNG i norra Sverige begränsas av flera viktiga faktorer. Det finns t ex inget gasnät för enkel distribution av naturgas och år 2014 fanns endast fem tankstationer för fordonsgas. Detta är svåra utmaningar som projektet BioGaC har arbetat med att överbrygga. Vi har förbättrat infrastrukturen och ökat antalet tankstationer i norra Sverige. Därmed kan marknaden för gasdrivna fordon och fordonsgas öka.

SAMARBETE OCH FINANSIERING
Projektet har drivits av Skellefteå kommun och sju partners. Projektet finansierades av Trans-European Transport Network (TEN-T), Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland.

UTMANINGEN
Utbyggnaden av CNG och LNG i norra Sverige begränsas av flera viktiga faktorer. Det finns inget naturgasnät för enkel distribution, och 2014 fanns det bara fem tankställen för CNG. Det är dessa svåra utmaningar som BioGaC projektet har valt att ta itu med. För att kunna sprida och utnyttja våra erfarenheter till övriga Europa, har utvecklat ett innovativt beslutsverktyg BioGaC-guiden för entreprenörer och andra intressenter som vill bygga CNG bensinstationer även under svåra förhållanden.

BioGaC – fordonsgas för framtiden
Läs mer här!

BioGaC, Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU. Read more here!