Gå till sidans huvudinnehåll

Bioekonomi

Utvecklad bioekonomi

Vi vill ersätta dagens ekonomi som bygger på ändliga resurser, som kol och olja, med en bioekonomi.  Att vi producerar mat, foder, biobaserade produkter, tjänster och bioenergi av förnybara råvaror där vi utgår från lokala förutsättningar samt tar tillvara det som vi idag ser som avfall. Detta för att klara en ökande global befolkning, snabb uttömning av många resurser, ökande miljöbelastningar och klimatförändringar.

Skogsnätverk

Ett skogsnätverk startades 2014 utifrån projektet Forest Refine tillsammans med skogsägare, forskare, entreprenörer, industrifolk, lokala och regionala utvecklare. I maj 2015 var det dags för den första formella gränsöverskridande nätverksträffen med skogliga aktörer från Finland och Sverige.

Opinionsbildning

Tillsammans med dessa aktörer arbetar vi för att säkerställa och driva på utvecklingen av produkter som är baserade på biomassa från skogen. Att gemensamt påverka skogspolitiken nationellt och i EU är ett sätt för oss att säkerställa att våra ambitioner får stöd i framtida beslut om styrmedel. Målet är att få regionens forskning och utveckling av produkter att nå marknaden.

EU:s Intressentpanel för bioekonomi

2016 valdes Magnus Matisons in som representant för Sverige i EU:s Intressentpanel för bioekonomiska frågor.
Läs mer här!

Aktuella bioekonomiprojekt

Idag är vi engagerade i fyra olika projekt inom detta område; Bioekonomi – regioner i samverkan, BioHub, TransAlgae och Bio4Metals.

 
Logotyp
X