Gå till sidans huvudinnehåll

Bioekonomi

Utvecklad bioekonomi

Vi vill ersätta dagens ekonomi som bygger på ändliga resurser, som kol och olja, med en biobaserad ekonomi med en mängd förnybara produkter. Framför oss ser vi en ekonomi som drivs av förnybara råvaror och en hållbar produktion.

Start skogsnätverk

Ett skogsnätverk startades 2014 utifrån projektet Forest Refine tillsammans med skogsägare, forskare, entreprenörer, industrifolk, lokala och regionala utvecklare. I maj 2015 var det dags för den första formella gränsöverskridande nätverksträffen med skogliga aktörer från Finland och Sverige.

Opinionsbildning

Tillsammans med dessa aktörer arbetar vi för att säkerställa och driva på utvecklingen av produkter som är baserade på biomassa från skogen. Att gemensamt påverka skogspolitiken nationellt och i EU är ett sätt för oss att säkerställa att våra ambitioner får stöd i framtida beslut om styrmedel. Målet är att få regionens forskning och utveckling av produkter att nå marknaden

EU:s Intressentpanel för bioekonomi

2016 valdes Magnus Matisons in som representant för Sverige i EU:s Intressentpanel för bioekonomiska frågor.
Läs mer här!

Aktuella projekt

Idag är vi engagerade i tre olika projekt inom detta område; BioHub, TransAlgae och Bio4Metals

 
Logotyp
X