Gå till sidans huvudinnehåll

Bioekonomi – regioner i samverkan

Nu visar Sverige framfötterna i ett unikt bioekonomiskt samarbete

Varför bioekonomi?
Bioekonomisk tillväxt måste i hög grad bygga på de specifika regionala förutsättningarna. Genom ett hållbart nyttjande av bioresurser kan EUs regioner hjälpa till att lösa de globala utmaningarna som en växande befolkning, överutnyttjande av resurser, miljöförstöring och klimatförändringar. Svenska regioners förutsättningar för att bidra till bioekonomin måste lyftas fram bättre.

Engagerade regioner
Samarbetet drivs på initiativ av regionerna själva. Målsättningen är att engagera alla svenska regioner som vill uppnå energi- och klimatpolitiska mål genom att använda bioekonomi som ett självklart medel och därmed stärka regionernas utveckling.

Målet är att

  • stärka regionernas och allmänhetens kunskap om bioekonomi för att stötta regionalt utvecklingsarbete och därmed stärka de näringar som berörs.
  • genom samverkan delta och höras i de politiska processer som pågår i både Sverige och EU.
  • ge svenska företag inom bioekonomisektorn bättre förutsättningar för
    fortsatt lönsamhet, ökad innovationstakt och ökade investeringar.

Effektivare med samarbete
Beslut som främjar en bioekonomisk utveckling kräver kunskap om olika
regionernas förutsättningar. Den kunskapen finns, men måste föras ut i både Sverige och EU. Många av Sveriges regioner arbetar redan med att bevaka den bioekonomiska politiken och stimulera utvecklingen i den egna regionen.

Vi kan öka effektiviteten väsentligt genom samarbete. Aktuella frågor i EU som t ex berör kommande regler om hur skogen kan användas är något vi måste uppmärksamma. Samverkan är också viktig i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Bioekonomi – regioner i samverkan
Projektet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling” startade sommaren 2017 och pågår fram till 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

För mer information:

Magnus Matisons
Projektledare, BioFuel Region
+46 70 352 44 94
magnus.matisons@biofuelregion.se

Lena Friborg
Projektägare, Region Västerbotten
+46 70 316 37 22
lena.friborg@regionvasterbotten.se

Här hittar du hemsidan för projektet

 
Logotyp
X