Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

BioHub

Projektet ska utveckla metoder och affärsmodeller för skogsterminaler. Målet är ett nav, en BioHub , som kan leverera rätt sortiment till rätt plats och rätt pris både för traditionella och nya innovativa skogsindustrier.  

För att öka skogens värde kan biomassan i framtidens terminaler barkas, kvistas, flisas, kompakteras och sorteras. Råvaran kan också förbehandlas på plats till exempel genom torkning och torrefiering.  

Genom att arbeta gränsöverskridande kan båda ländernas kunskap och erfarenheter bättre tillvaratas samt resultaten bättre anpassas till de regionala förutsättningarna.  Detta bidrar till utvecklingen av bioekonomin i hela Botnia – Atlanticaregionen, även i glesbygd.

 

 

Flisterminal

 

 
Logotyp
X