Gå till sidans huvudinnehåll

Förstudie Bothnia Green Fuel

I augusti startade en förstudie där BioFuel Region ska undersöka förutsättningar för ett genomförandeprojekt med syfte att öka andelen förnybara drivmedel hos tunga vägtransporter i Norrbotten och Västerbotten.

Förstudien kommer också att söka kunskap kring frågan om hur jämställdhet och mångfald ser ut i branschen och på vilket sätt arbetet med dessa frågor kan stärka genomförandet av ett eventuellt genomförandeprojekt. Förstudiens syfte är att identifiera bästa samverkansform för att små och medelstora företag ska kunna vara en del av lösningen och hur marknadsintroduktion, samarbete och koordinering bör göras för att snabbt öka andelen förnybar energi i transportsektorn.

Projektet kommer att stärka befintliga konsortier och eventuellt bilda nya för ett framtida genomförandeprojekt genom att genomföra olika workshops.

 

Kontaktperson
Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region
anna.albinsson@biofuelregion.se

 

 
Logotyp
X