Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Lärande

Livslångt lärande

Kompetensspridning genomsyrar alla BioFuel Regions projekt och vi koordinerar också nätverk där vi arbetar långsiktigt utifrån medlemsönskemål. Här kommer en uppdatering från Nätverket Lärande som sammanfattar hur det började och vad vi gör idag.

HISTORIK
Engagera unga människor

BioFuel Region har sedan starten 2003 engagerat unga människor. Vi behöver unga människor som är intresserade och kunniga för att vår region ska fortsätta utvecklas och vara en intressant region att bo och verka i. 2004 startade vi med att engagera lärare på gymnasienivå. Vår största enskilda satsning är Hållbara gymnasiearbeten. 2008 startade samarbetet med tre andra regioner.

KNUT – Klimat och energi för unga

2009 startade det nationella skolutvecklings-projektet KNUT. Syftet var att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor genom att utveckla verksamheten och undervisningen i landets förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Kunskapslänken

2015 övergick arbetet i Kunskapslänken där BFR var en av regionerna i Sverige som deltog. Syftet är att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Resultaten förvaltas idag av Kalmar, Dalarna och BioFuel Region medan vi söker finansiering för att  länka ihop den befintliga kunskapen som finns kring lärande för hållbar utveckling.

AKTUELLT
Ett lärande för Agenda 2030

Vi vill gifta ihop samhällsutveckling och skolutveckling och jobbar för att: utifrån stöd i läroplanerna involvera barn och unga i en hållbar samhällsutveckling genom att länka utbildningen till nationella, regionala och kommunala mål och strategier för hållbar utveckling och Agenda 2030.  Just nu arbetar vi med utbildning som åtgärd i miljömålsarbetet kring Hållbar konsumtion i Västernorrland.

Hållbara gymnasiearbeten 2017/2018 Tema – bioekonomi

Nu bjuder vi in gymnasieelever i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland att anmäla sitt gymnasiearbete till oss för att få hjälp med kunskap kring bioekonomi genom våra nätverk och vara med i tävlingen om resestipendier. Se länken här till höger!

Nytt kriterium för i år är att kunna förklara hur det egna arbetet kring bioekonomi hänger ihop med hållbarhetsmål.

För mer information, kontakta barbro.kalla@biofuelregion.se 070-683 04 27

 Studentsamarbete

Att engagera unga människor är en röd tråd inom alla våra nätverk och projekt. Till exempel studenter som bidrar med undersökningar och presentationer inom aktuella projekt med sitt nytänkande och kreativitet.

Världens första elsportskoter byggdes av elever på Fordonsprogrammet i Storuman 2013

 
Logotyp
X