Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Hållbara gymnasiearbeten

Att engagera ungdomar har varit något som BioFuel Region satsat på sedan 2004. Fokus har varit gymnasienivån där vi på olika sätt har spridit information och inspiration till elever. Vår största enskilda satsning är hållbara gymnasiearbeten.

Vi vill inspirera gymnasieelever att väva in hållbarhet i sitt obligatoriska gymnasiearbete. Vi kan erbjuda support i form av vårt nätverk av personer, organisationer och företag som finns knutet till BioFuel Region. Det kan gälla att bolla sin idé, tips på personer med specifik kunskap och hjälp med kontakter. Denna information hittar du för nedladdning längre ner på sidan.

Hållbara gymnasiearbeten 2017/2018 – Bioekonomi

Nu bjuder vi in gymnasieelever i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten att anmäla gymnasiearbeten på temat Bioekonomi

Anmälan av gymnasiearbeten – senast den 12 januari 2018

För att kunna delta i vår satsning måste man anmäla sitt gymnasiearbete till BioFuel Region. Anmälan kan ske enskilt eller i en grupp av elever som samarbetar. Anmälan är inte bindande på något sätt utan ger endast möjlighet att få support samt chans till ett stipendium.

För att kunna anmäla sig behövs en rubrik, en kort beskrivning av arbetet samt namn och uppgifter på deltagande elever samt handledande lärare. De elever och lärare som anmäls får sedan all information utskickad med e-post. Anmäl dig till: barbro.kalla@biofuelregion.se

Support

Du som har anmält ditt gymnasiearbete kan när som helst ta hjälp av Barbro Kalla samt det nätverk av personer, organisationer och företag som finns knutet till BioFuel Region. Det kan gälla att bolla sin idé, tips på upplägg, tips på personer med specifik kunskap eller hjälp med kontakter.

Avstämning

I januari 2018 bjuds alla som anmält arbeten in till ett Skypemöte för att inspireras också av varandra.

Inlämning 15 april 2018

Om man vill ha chans att få något av våra stipendier så ska gymnasiearbetet dokumenteras och dokumentationen ska skickas in till oss. För att alla gymnasieprogram ska kunna delta så har vi en öppen definition av begreppet dokumentation. Dokumentationen kan vara i form av en rapport, en webbsida, en blogg, bilder, film eller en kombination av dessa. En rapport av ett praktiskt arbete kommer också att beaktas. Dokumentationen epostas till barbro.kalla@biofuelregion.se senast 13 april 2018.

Jury & stipendier

I samband med inlämning sätter vi ihop en jurygrupp på 5-6 personer. Den kommer att bestå av lärare (ej lärare som själva har inlämnade arbeten), BioFuel Region medlemmar samt personer från näringslivet. Dessa blir tilldelade ett antal arbeten som de ska bedöma utifrån angivna kriterier. Därefter samlas juryn för att enas om vilka arbeten som ska premieras.

Stipendierna är på 10 000 kronor per arbete och ska användas till en resa eller en utbildning som bidrar till fortsatt intresse för hållbar utveckling. Stipendiet delas ut skattefritt och ska användas inom två år från det att man har erhållit stipendiet. En rapport på vad man använt pengarna till ska skickas in inom två år. De arbeten som blir uttagna för stipendier blir inbjudna till vår årsstämma i maj 2018 där de får presentera sina arbeten och sedan motta sina stipendier.

Kriterier – Hållbara gymnasiearbeten
1. Inlämning

Redovisningen av gymnasiearbetet ska vara BioFuel Region tillhanda senast 15 april 2018. Materialet ska vara inskickat i digitalt format antingen via e-post eller via webbtjänster (över 10 MB) eller på USB-minne med vanlig post. Insänt material ska vara sparat i formaten; Texter, rapporter: -pdf, -doc & -docx Bilder: -jpg, -gif, Filmer: -mpg, -mp4, -mkv, -avi. Övriga filformat måste kollas av med Barbro Kalla innan inlämning. Material som inte skickas in digitalt tas ej med i bedömningen.

2. Godkänt av skolan

Gymnasiearbetet ska vara godkänt av handledande lärare enligt de krav som ställs i kursen Gymnasiearbete. Detta ska visas genom att handledande lärare antingen är den som skickar in materialet alternativt kan handledaren skicka ett separat mejl med ett meddelande om att gymnasiearbetet är godkänt.

3. Tema: Bioekonomi 2017/2018 kommer BioFuel Region att premiera gymnasiearbeten som behandlar temat Bioekonomi.

Läs mer om detta här!

4. Intresse, kunskap och engagemang för hållbar utveckling

Redovisningen av gymnasiearbetet ska visa att den eller de personer som genomfört det har ökat sitt intresse, kunskap och engagemang för frågor som rör temat bioekonomi. Ett extra plus är om fler personer fått ta del av detta genom exempelvis informationsspridning i någon form. Vi kommer också premiera arbeten som hänvisar till mål för hållbar utveckling.

5. Redovisningens utformning

Redovisningen av arbetet får gärna innehålla mycket information och kunskap men den ska vara utformad på ett sätt som gör den intressant och tillgänglig att ta till sig för en person med begränsad kunskap om ämnet. Layout av rapport eller val av presentationsmedia kan bidra till detta kriterium

6. Formalia

I redovisningen av gymnasiearbetet ska det tydligt framgå; arbetets titel, vilken/vilka personer som genomfört arbetet, vilken skola och i vilken kommun skolan ligger, samt vilket läsår arbetet är genomfört. Redovisningen ska även innehålla en sammanfattning samt källförteckning.

Kontakt

Barbro Kalla, 070-683 04 27, barbro.kalla@biofuelregion.se

Här kan du ladda ner information om hållbara gymnasiearbetet 2017/2018

Stipendiater genom tiderna

2016

”Jag vet inte vad jag vill bli men jag vet att jag vill jobba med något som gör världen bättre”, säger Ävelin Pantigoso från Skvadern Gymnasieskola i Sundsvall.

Det hållbara projektarbetet; ”Den pappersbaserade superkondensatorn” som skrivits av Ävelin är en av vinnarna i BioFuel Regions årliga stipendieutdelning. Detta arbete presenterades på BioFuel Regions årsstämma i Umeå den 11 maj. Förutom de 10 000 kronorna som stipendiet består av fick hon ett diplom och kryddor att plantera. Så här låter juryns motivering:

”Ävelin har med stort engagemang och med en imponerande forskningsbaserad ansats lotsat oss in i en värld som påminner oss att inte fastna i dagens lösningar när vi löser morgondagens problem. Här lyfts den pappersbaserade superkondensatorn upp som alternativ till dagens batterier. Denna superkondensator kan komma att driva framtidens elbilar och bli en fossilfri transportlösning där behovet av miljöfarliga ämnen minskar. En energibärare som kan bli en del av produktens material är något som sätter vår fantasi på prov.”

Adam Lindberg och Simon Vesterlund från Hjalmar Strömerskolan i Strömsund tillhör också vinnarna och har skrivit arbetet; ”Bevarandet av havssköldpaddan – Svårigheten att bevara en art i dagens moderna samhälle”

”Adam och Simon har skrivit en levande och gripande rapport om havssköldpaddornas situation som berör och samtidigt tydligt betonar människans ansvar för planeten och dess arter. Konkreta åtgärder på vad som behöver göras på internationell nivå varvas med vad vi själva kan göra. Hur okunskap är ett hot men också den enskilda människans förmåga att göra skillnad genomsyrar arbetet.”

Nelly Westman från Nolaskolan i Örnsköldsvik har skrivit ”Vårt klimat, vårt ansvar  – En bok om dagens klimatsituation och hur man kan hantera den på ett hållbart sätt.”

Nelly har skapat ett gediget och snyggt arbete med syftet att informera om dagens klimatsituation och också publicerat boken online. Fokus har varit att anpassa informationen till grupper som inte har så stor förkunskap om klimatfrågor och just denna målgruppsanpassning imponerar. Detta arbete uppmanar oss alla till att ta vårt eget ansvar och ger också förslag på hur vi kan göra det.

 
Logotyp
X