Gå till sidans huvudinnehåll

Elfordonprojekt

- förr och nu - SiSL

Vi startade nätverket Elfordon Norr 2010 för att driva på utvecklingen kring elfordon. Sedan 2012 driver vi projekt för att möjliggöra för elfordon i norra Sverige i och med starten av projektet Stolpe in i Stad och Land (SiSL). SiSL är ett samlingsnamn för projekt som har med laddinfrastruktur och e-mobilitet att göra. Med en förbättrad laddinfrastruktur skapas förutsättningar för att resa med elbil i hela norra Sverige.  Att kunna köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen från transporter. Sedan 2020 är vi med i ett projekt som tittar på möjligheterna för elflyg i vår region.

Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även i glesbygd.

AKTUELLA PROJEKT

  • 2018 – 2021 SiSL Mellersta Norrland fokuserar på Västernorrland och Jämtland. Vi driver projektet tillsammans med Region Jämtland för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Pågår 2018-2021.
  • 2019-2022 STRATUS ska bidra till att kommunerna i Norrbotten uppfyller sina åtaganden gällande de nationella energi- och klimatmålen. Energikontor Norr är ansvarig för projektet som omfattar 12 kommuner i Norrbotten och består av tre olika delprojekt; strategi, elfordon och solel. BioFuel Region ansvarar för elfordonspaketets genomförande.
  • 2020 – 2022 FAIR – elflyg utreder ny möjliga flygrutter och de sociala och ekonomiska fördelarna med att implementera dem i Kvarkenregionen.

AVSLUTADE PROJEKT

  • 2016 – 2019 SiSL Härnösand var ett systerprojekt som drevs av vår medlem Härnösand Energi och Miljö. I projekt byggdes 30 stycken 22-kW laddstolpar både i stan och på landsbygden. Länk till HEMAB.
  • 2016 – 2019 SiSL Övre Norrland fokuserade på Norrbotten och Västerbotten. I projektet har våra partners byggt laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs i söder. Målet var att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i norra Sverige samt öka kunskapen om e-mobilitet.
  • 2016 SiSL Samtliga kommuner i Västernorrland besöktes för att öka kunskap om e-mobilitet hos såväl kommun som näringsliv. Besöken resulterade i att många kommuner och företag sökte medel för att bygga laddinfrastruktur via Klimatklivet.

Kickoff SiSL Övre, Skellefteå aug 2016

 
Logotyp
X