Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

SiSL

Bygger kunskap och laddstationer

Projektet bygger laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs i söder. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i norra Sverige.

Olika sorters laddstationer för laddfordon byggs. Totalt 5 snabbladdare, 15 semisnabba laddare, 8 normalladdare och 2 bussladdare. Flera laddstationer förses med solceller. Den första snabbladdaren invigdes under hösten 2016 i Piteå.

Med en förbättrad laddinfrastruktur skapas förutsättningar för att resa med elbil i hela norra Sverige. Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter.

Genom att dela med sig av erfarenheter av hur det är att köra elbil i områden med särskilda utmaningar minskas trösklarna för omställning till elbilar som alternativ till fossildrivna fordon. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även i glesbygd.

Kickoff SiSL Övre, Skellefteå aug 2016

 
Logotyp
X