Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Lathund – Klimatklivsansökan

Under hösten 2016 har vi drivit en förstudie i Västernorrland för att peppa olika aktörer att investera i laddinfrastruktur för elbilar. Vi har varit på en turné med informationsmöten i alla Västernorrlands kommuner och mött många bostadsrättsföreningar, hyresvärdar, kommuner och företag som är laddade för att bygga laddstationer och vara med i Västernorrlands omställning till en fossilfri fordonsflotta.

Vi har tagit fram en lathund med tips och textförslag (klicka på bilden ovan för att öppna dokumentet) samt en enkel lönsamhetskalkyl för att underlätta för er som vill söka stöd för att sätta upp laddstationer för elbilar. Första ansökningsomgången under 2017 till Klimatklivet är 9-31 januari. Det kommer tre ytterligare ansökningsomgångar, nästa är i mars. Det är totalt 700 miljoner i potten för 2017.

Lätt att räkna rätt
En del av ansökan som många var osäkra på var den lönsamhetskalkyl som ska skickas med ansökan. Därför har vi också tagit fram en enkel räknesnurra i Excel som hjälper till med lönsamhetskalkylen i det format som efterfrågas av Naturvårdsverket. Ni som ska ansöka behöver bara knappa in några uppgifter som t ex hur många laddstolpar av respektive slag, antal laddpunkter och total investeringskostnad, så räknar kalkylbladet ut resten.

Uppdatering:
Under hösten 2017  förenklade Klimatklivet ansökningsformuläret något och tog fram en egen lönsamhetskalkyl. Därför har vi tagit bort våra lathundar som inte längre är aktuella och hänvisar också till de mallar för lönsamhetskalkyl för publik respektive icke-publik laddning som Klimatklivet publicerat på sin hemsida för er Klimatklivsansökan.

Lycka till med ansökningarna!

 
Logotyp
X