Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Aktuellt

NOVEMBER |  2018

Kickoff för SiSL Mellersta Norrland

7-8 november var det kickoff för nya projektet SiSL Mellersta Norrland i Torpshammar med cirka 20 deltagare. Hanna Eklöf från Trafikverket inledde med en presentation av den utredning om hur man kan få snabbladdare till de sträckor längs det prioriterade vägnätet som idag är ”vita fläckar/vägar”. Örjan Tusås på BTEA berättade om deras Klimatklivsprojekt som lett till 11 snabbladdare i glesbebygda södra Jämtland. Dan Humble från Region Jämtland Härjedalen utbildade oss i normkritik och en introduktion till 4R-metoden och Diös berättade om sin satsning på laddplatser vid deras fastigheter. Stort engagemang och god uppslutning från projektetgruppen och samarbetspartners känns som en fin startspark på projektet.

OKTOBER |  2018

Uppstartsmöte SISL Mellersta Norrland i Sollefteå

Uppstartsmöte med ett tiotal tjänstemän på kommunen och kommunföretag som upptakt och förankring av projektet och inlyssnande av behov och önskemål. Övriga kommuner kommer att besökas under hösten och tidig vår.

Webinarium – Fossilfri fredag för projektet Fossilfria transporter i Norr

Tvåtimmars kompetenshöjande webinarium för klimatstrateger inom projektet Fossilfria transporter i Norr som ska hjälpa Västerbottens kommuner att anta klimatutmaningen inom transporter.

Projektmöte och Elfordon Norr på tema Tillgänglighet

Heldagsmöte i Skellefteå med presentationer om tillgängliga laddplatser, Luleå Energis arbete med betallösningar och Skellefteå Kraft om upphandling. På eftermiddagen en workshop om hur man tar fram bra markavtal och markupplåtelser.

Kvällsmöte för BRF i Umeå

Vi presenterade på kvällsmöte för BRF i den utbildningsserie som projektet Den koldioxidssnåla platsen anordnar för bostadsrättsföreningar i Umeå.

Fastighetsmässa i Skellefteå

Mässan Fastighet 2018 som riktar sig till BRF kom till Skellefteå. Projektet var på plats med lillbilen och lite kläm och känn på laddboxar från Skellefteå kraft. Bra uppslutning och många intresserade som stannade länge och pratade om möjligheter och utmaningar med att skaffa laddplats till sin BRF.

Dubbla transportutmaningar i Västernorrland

Den 3 oktober var det åter dags för dubblering i Västernorrland, där vi var med i panelen på Fossilfritt Sveriges satsning Transportutmaningen 2030 som höll möte i Härnösand. Transportutmaningen peppar företag och organisationer att skriva under på ett måldatum att nå klimatmålen för fossilfria transporter (med 70% minskad klimatpåverkan). På kvällen var det åter dags för ett besök i Sundsvall där vi fick prata om laddstationer och elbilar för BRF och fastighetsägare under Globala veckan.

SEPTEMBER |  2018

Uppstartsworkshop för SiSL Mellersta Norrland i Sundsvall

En workshop med Sundsvalls kommun och kommunala bolag plus projektdeltagare som en första uppstart, aktivitetsplanering, förankring och önskemål från Sundsvall kommun/kommunföretag och för att lyssna in vilka utmaningar lokalt som projektet bör arbeta med.

Sista chansen för Klimatklivet? (i år…)

Vi gav stöd till Lycksele, Ånge och Älvsbyns kommun med ansökningar plus en handfull aktörer i Norrbotten – tom en liten byamack i Norrbotten som vill bygga snabbladdare!

Mest stad, men även lite land på CIVITAS 2018 i Umeå

Städernas mobilitetslösningar i dagarna tre när Civitas kom till Umeå. Stolpe in var med som utställare och hade även med Umeå Energis lillbil ute vid Vasaplan – troligen konferensens mest fotograferade utställningsobjekt. Konferensen bjöd på mycket spännande tänk om städers utmaning, men även en session som handlade om sammanhållande av funktionella regioner, och hur transporterna var möjliggörare för skapandet av fungerande regioner.

AUGUSTI |  2018

Trippelevent i Sundsvall

Det  var tredubbel laddning och tredubbel pepp inför en trio möten i Sundsvall. Det blev en trestegsraket som startade med en laddahemma-lunch med allt om nya laddahemma-stödet och en kvällsföreläsning med samma tema, kryddat med info om solceller. I mellantiden öppnade vi portarna för vår ansökningsstuga där vi och Marcus Håll på Länsstyrelsen i Västernorrland hjälpte företag, BRF och organisationer som ville fixa laddplats med råd och hjälp med Klimatklivsansökan.

Vännäsby gatufest

25 augusti var det dags för Vännäsby gatufest. Våra lillbilar var inte sena att anmäla sitt intresse att vara med och gatufesta.

JUNI |  2018

Ladda hemma-lunch i Skellefteå

Ladda hemma-turnén fortsätter med ett stopp på Stadsbiblioteket i Skellefteå 26 juni.

Nyhetsbrev 4

Ett nyhetsbrev om vårens aktiviteter som varit en skön mix av invigningar, infomöten med bostadsrättsföreningar, laddahemmaluncher samt en fördjupning om elbussar skriven av Johan.
2018 SiSL Nyhetsbrev nr 4

SISL Mellersta Norrland beviljat!

Vi har just fått beskedet att BioFuel Region har fått ett systerprojekt beviljat, tillsammans med Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen, för att stärka förutsättningarna för laddbara bilar i Västernorrland och Jämtlands län. Projektet pågår från augusti 2018 till november 2021 och har en total budget på 8 miljoner kronor, varav hälften är från ERUF/Tillväxtverket. Övriga projektdeltagare/finansiärer är Regionförbunden, Länsstyrelserna, HEMAB, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, BioFuel regions medlemskommuner och medlemmar i Västernorrland.

Inventering av laddplatser presenterad på Funktionshinderrådet i Umeå kommun

Vid mötet 15 juni presenterades resultaten av den inventering av publika laddplatser i Umeå för funktionshinderrådet som är ett samrådsmöte där funktionshinderföreningarna några gånger per år får möjlighet till dialog med höga tjänstemän och politiker om de frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. Umeå kommun har tagit frågan och kommer att återkomma. Projektet har erbjudit att fortsätta vara med i arbetet med att skapa tillgängliga laddplatser i kommunen.

Elbilsmöte i Örnsköldsvik

Presentation vid elbilsmöte för företag i Örnsköldsvik anordnat av ABB och Elektroskandia.

Prat på Kullar och Klang

I början av juni var vi på gräsrotsinitiativet/hållbarhetsfestivalen Kullar och Klang i Vännforsbäck. På scenen vid laduväggen höll vi ett kort ”talk” om elbilstrender och hur Vännäs kommun och projektet satsar för att skapa goda förutsättningar för elbilar i regionen. Det var en mycket mysigt festival med toppenväder och många intresserade frågor från åhörarna.

MAJ |  2018

Ladda hemma-luncher i Umeå

I samarbete med projektet Den koldioxidsnåla platsen har vi anordnat två lunchföreläsningar i Umeå om elbilstrender och det nya ladda hemma-stödet. Föreläsningarna blev mycket väl besökta trots att det var de varmaste dagarna i maj. Nu fortsätter vi ladda hemma-turnén med
ett stopp på Stadsbiblioteket i Skellefteå 26 juni.

Tillgängliga laddplatser

I maj har vi inlett en första inventering av tillgängligheten vid de publika laddplatserna i Umeå tillsammans med Tim Johansson vid DHR. Planen är att presentera resultatet och lyfta frågan på funktionshinderrådet i Umeå kommun i juni och sedan fortsätta arbeta med frågan för att se till att de laddplatser som byggs blir så tillgängliga som möjligt. Erfarenheter av detta arbete kommer att presenteras på projektmötet i oktober.

SISL med fyra nivåer av Miljöpartiet

På Valborgsmässoafton var det många nivåer av Miljöpartiet som fick bättre koll på vårt projekt. EU-parlamentarikern Jakob Dalunde besökte Umeå och fick ett studiebesök på Hållbara Ålidhem och info om SiSL tillsammans med Elin Söderberg som kandiderar till riksdagen, Emma Lindqvist som är partisekrererare i Västerbotten och kandiderar till Landstinget samt Skellefteåpolitikern Linnea Öhman.

APRIL |  2018

Dialogmöte om laddinfrastruktur vid större vägar

Projektet är med vid flera dialogmöten med Trafikverket och i en referensgrupp inom ramen för deras uppdrag att utreda hur man kan skapa en god snabbladdinfrastruktur längs de stora vägarna. I huvudsak hur man kan täcka de vita fläckarna i vägnätet. Många av projektets partner deltar i dialogerna och ett extra sammankallat Skypemöte med projektdeltagare och andra aktörer i norra Sverige.

Karta över behov av snabbladdare

För att bidra till att vi får en fullgod täckning med snabbladdare längs de viktigaste vägarna i norr har vi påbörjat en inventering av behov och befintliga snabbladdare. Inventeringen registreras i en interaktiv och zoombar googlekarta där man kan se både befintliga snabbladdare och prioriterade platser. Prioriteringen bygger på Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät för långväga personresor med bil. Underlaget kommer att presenteras vid kommande projektmöte och utgör ett viktigt underlag inför Länsstyrelsernas arbete med att ta fram en plan för laddinfrastrukturen i respektive län.

MARS |  2018

Road show i Västernorrland

Eftersom våra träffar för bostadsrättsföreningar i Västerbotten och Norrbotten blivit så lyckade så skickade vi genast konceptet på export till Västernorrland. BioFuel Region sökte extra finansiering från Länsstyrelsen i Västernorrland för att genomföra en road show till alla kommuner i länet och arbeta med uppföljning mot föreningarna och andra aktörer ända fram till hösten. Turnén rullade ut 14 mars – 25 april tillsammans med Mats Bäck på Länsstyrelsen i Västernorrland i samarbete med energirådgivare/miljöstrateger i kommunerna och har redan resulterat i flera ansökningar till Klimatklivet. Den mest spännande är kanske Kramfors kommuns ansökan om stöd för att sätta upp en snabbladdare.

Roadshowen avslutad i Västerbotten

Laddmötesturnén i Västerbotten spillde över årsskiftet och avslutades med möten i Åsele och Sorsele i februari och mars. Träffarna är ett samarbete med Jenny Nordén från Länsstyrelsen i Västerbotten. I Åsele hade vi också med Malin Janols från Umeå Energi som berättade om den snabbladdare de sätter upp i samarbete med Åsele Kraft.

FEBRUARI |  2018

Februarirundan 3 – Jag vet fortfarande hur du laddade förra vintern…

I början av februari var det för tredje året i rad dags för elbilsrally Norrbottensfyrkanten runt i kallaste möjliga klimat. Till i år bytte evenemanget namn till eGRAND PRIX Nordic – med underrubriken Världens nordligaste elbilsrally. Piteå energi, Luleå energi och Bilbolaget deltog i tävlingen. Bilbolaget meriterade sig genom flera etappsegrar och en deltagare som tog en hedervärd tredjeplats totalt. Piteå energi och Luleå energi fick hedersomnämnande för att ha klarat rallyt med äldre modeller av elbil med kort räckvidd.

Invigning Piteå

Vår nya partner i Piteå var snabb på bollen. Först med ett namnbyte från Nordiska Bil till Bilbolaget och sen vips så var snabbladdaren klar och i drift. I början av februari var det invigning av laddaren med pompa och ståt – lilla elbilen framrullad till barnen och gratis laddning för de stora under de första månaderna. Snabbladdaren är den tredje i Piteå, som nu är rätt väl rustade för snabbladdning.

JANUARI |  2018

Laddmöten för BRF i Norrbotten

I Norrbotten fortsatte vi med kvällsmöten för bostads- rättsföreningar i Luleå 29 januari och Piteå 30 januari. Norrbottens samtliga 400 bostadsrättsföreningar bjöds in till de välbesökta träffarna. Luleå energi och Piteå energi var värdar och berättade om de paketlösningar med ladd- box inklusive montering de erbjuder sina kunder.

Landsbygdsutvecklingsmingel i Umeå

Stolpe in var med och pratade laddstationer och möjligheter att söka stöd för byalag och föreningar när Umeå kommun anordnade mingelkväll för landsbygdsutveckling.

Turnén i Norrbotten inledd

I överlappet med vår roadshow i Västerbotten inleddes Norrbottenturnén med en träff i Arjeplog 16 januari tillsammans med Jens Sperens på Länsstyrelsen i Norrbotten. Ett planerat möte i Arvidsjaur fick skjutas upp pga för få anmälda. Turnén fortsätter till hösten pga hög arbetsbelastning för Länsstyrelsen i Norrbotten som nu nyanställer för att få mer resurser till bl a informationsinsatser om Klimatklivet.

DECEMBER |  2018

SiSL sprider erfarenheter

Telefonmöte med Energimyndigheten och Länsstyrelsen Norrbotten för att dela med oss av våra erfarenheter från projektet, framför allt upplevda hinder och trösklar för etablering av laddinfrastruktur i Norra Sverige.

NOVEMBER |  2017

Projektmöte Elfordon Norr och SiSL

27 november hade vi möte i Vännäs med workshop om laddinfrastrategi. Laddguldsvinnarna Gävle Energi presenterade om sina erfarenheter och goda exempel. Örjan Tusås berättade inspirerande om hur BTEA tänkt när de placerar ut 11 snabbladdare i södra Jämtlands landsbygd som de fått stöd för från Klimatklivet.

Skypemöte om skyltning av laddstolpar

För många aktörer är osäkerheten stor kring hur man bör och får skylta så att det går att bötfälla fossilbilister som parkerar vid laddstolpar eller för att beivra att laddbilister står kvar vid laddare utan att ladda eller efter att laddningen slutförts. Vi höll ett första möte med HEMAB och flera SiSL-partners för att försöka reda ut möjligheter och påbud. Fortsättning följer.

Nyhetsbrev 3

Ett nyhetsbrev om hösten i projektet som varit späckad med infomöten, event och invigningar, samt en fördjupning om batterier skriven av Anna.
2017 SiSL Nyhetsbrev nr 3

Invigning av Umeå Energis snabbladdare i Storuman 17 november

VK och Folkbladet uppmärksammar invigningen av Umeå Energis snabbladdare vid OKQ8 där vi fick skotta fram en bana för lilla elbilen och underlaget var allt annat än halkfritt. Vilda kocken bjöd på smakprov ur nya Street-food menyn som nu lanseras på några av länets OKQ8-mackar.

Här kan ni se ett litet klipp från när Tomas Mörtsell, ordförande i Storumans kommunstyrelse invigde laddaren.

Radioinslag om elbilen som alternativ i vinterklimat 14 november

Vi blev åter kontaktade av Sveriges Radio och fick möjlighet att besöka P4 Västerbottens studio för att prata om elbilars möjligheter i vinterklimat och batterier. Lyssna från cirka 72 minuter in i klippet.

Utbildning om elbilar för bilhandlare i Umeå och Skellefteå

Vi anordnade utbildningen om elbilar och laddinfastruktur för bilhandlare även i Umeå och Skellefteå i samarbete med projektet Den koldioxidsnåla platsen. Umeå Energi och Skellefteå Kraft berättade om sina satsningar på laddinfrastruktur och vilka erbjudanden de har till privatkunder.

Utbildning om laddplatser för BRF i Umeå och Skellefteå

I samband med utbildningen för bilhandlare passade vi på att anordna infomöten för bostadsrättsföreningar. Alla länets cirka 46o BRF bjöds in och det blev stor uppslutning – fler än 80 deltagare i Umeå och drygt 30 i Skellefteå. Träffarna anordnades i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten som berättade om möjligheter till stöd för laddstationer från Klimatklivet.

OKTOBER |  2017

Invigning av Coop Norrbottens laddare i Arvidsjaur 27 oktober

Coop höll invigning av sin femte destinationsladdare i samband med nyinvigningen av butiken i Arvidsjaur som upprustats i några månader. Läs mer här och i Piteå tidning som besökte invigningen.

Utbildning om elbilar för bilhandlare i Piteå och Luleå 25 oktober

Vi anordnade en utbildning för att ge bilhandlare bättre kunskap om vad som händer inom elbilar och laddinfrastruktur. Utbildningen hölls av Mazdak Haghanipour som är sakkunnig inom e-mobilitet på PowerCircle. Piteå Energi och Luleå Energi berättade om sina satsningar på laddinfrastruktur och vilka erbjudanden de har till privatkunder.

Ny partner i Piteå – Nordiska bil

Nordiska Bil AB i Piteå blir ny partner i projektet och tar över byggnationen av den andra snabbladdaren i Piteå från Piteå Energi. Vi välkomnar Nordiska Bil och ser att arbetet med snabbladdaren nu dragit igång för fullt. Grävningen förväntas vara klar i november och driftsättning i december.

SEPTEMBER |  2017

Invigning av Luleå energis snabbladdare vid Coop Storheden 30 september

P4 Norrbotten var och pratade med Ulf Lindström om elbilar inför invigningen av snabbladdaren vid Coop Storheden lördag 30 september kl10-14.

Workshop om strategi för laddinfrastruktur på COMferensen i Haparanda 27 september

Projektet samarrangerade COMferensen med Norrbottens energikontor. En heldag om det strategiska energi- och klimatarbetet i Norrbotten på temat hållbara transporter.

BioFuel Region höll också i en workshop där de deltagande kommunerna; Boden, Kiruna och Haparanda, fick ta fram starten på en kommunal strategi för laddinfrastruktur. Workshopen bygger på Storumans strategi som gett väldigt gott resultat på kort tid.

Invigning av Vännäs kommuns laddare vid Medborgarhuset 23 september

P4 Västerbotten var och pratade med Johan Söderling, kommunalråd i Vännäs inför invigningen av Vännäs laddaren vid  lördag 23 september kl10-14.

Elbilsevent i Skellefteå 22 september

Norran kom och pratade med oss när vi visade barn och vuxna i Skellefteå hur smart det är att #körapåel utanför Citykompaniet fredag 22 september kl12-14.

Roadshowen fortsätter i Västerbotten

Under hösten fortsätter vår turné med informationsmöten om projektet och inspiration till andra aktörer att fixa laddplats till resterande kommuner i Västerbotten.

Spikade datum så här långt är: 19 sep Bjurholm​, 22 sep Skellefteå (event)​, 29 sep Gommorron Malå​, 29 sep Norsjö​, 4 okt Nordmaling​, 5 okt Vindeln​, 6 okt Storuman​, 9 okt Dorotea, 9 okt Vilhelmina.

Därefter fortsätter vi med informationsmöten i samarbete med Jens Sperens på Länsstyrelsen i Norrbotten, när vi besöker Norrbottens kommuner.

Om visionen för laddinfrastrukturen i norra Sverige 2030 i P4 Västerbotten

Vi fick möjlighet att berätta i Förmiddag i P4 Västerbotten om den vision för laddinfrastrukturen i norra Sverige 2030 som energiteknikstudenter från Umeå universitet tog fram åt oss som en del av projektet. Inslaget är ca 5 minuter långt – lyssna från ca 1:02:00 in i klippet.

Inom kort kommer en artikel i ETC Sundsvall som också uppmärksammar studenternas arbete och den utmaning vi står inför i utbyggnaden av laddinfrastrukturen i norr.

AUGUSTI |  2017

Höstens invigningar planeras

Det blir högtryck på invigningsfronten i höst. Först ut är Vännäs som har invigning lördag 23 september kl11-14 vid semisnabbladdaren på Kommunhusets gavel. Elbilskörning för barn upp till 140 cm, invigningstal, elbilsutställning ev med provkörning, hamburgare och fika står på programmet.

Kommande invigningar är Luleå Energis snabbladdare vid Coop Storheden i Luleå (prel 29-30 sep eller 6-7 okt) och Umeå Energis snabbladdare i Storuman (prel 6-7 okt) och Coop Norrbottens laddare vid nyrenoverade butiken i Arvidsjaur 27 oktober.

JULI |  2017

Coop driftsätter sina första laddare – i Kalix, Boden och Kiruna

Fler av Coop Norrbottens laddare driftsätts under början av hösten.
Första invigningen är planerad i Arvidsjaur 27 oktober.

JUNI |  2017

Nyhetsbrev 2

Ett nyhetsbrev späckat med vad som händer i projektet och en utblick mot vad som händer i resten av världen inom elbilar, batteriutveckling och omställningen till en elektriferad fordonsflotta.
2017 SiSL Nyhetsbrev nr 2

Invigning i Råneå – 16 juni

Luleå Energi inviger sin semisnabba laddare i Råneå i samband med Råneå marknad.

MAJ |  2017

Road-show om elbilar och laddstolpar besöker Umeåregionen och Skellefteå

I maj besöker BioFuel Region och Länsstyrelsen i Västerbotten Umeåregionen och Skellefteå med informationsmöten om elbilar och laddstolpar. Du får veta vad som är på gång i länet, teknik, regelverk och om möjligheter till investeringsstöd.

Anmälan via länkarna nedan:
16 maj, Vännäs kl13-16
30 maj, Robertsfors kl12-15
1 juni, Skellefteå kl13-16

Läs mer
Norran uppmärksammar vår Road Show

FEBRUARI  |  2017

Ny lathund för Västerbotten och Norrbotten – ansök om stöd från Klimatklivet

Nu är det snart dags för Klimatklivets andra ansökningsomgång 2017: ansök 10 mars – 3 april.

Vi rättat en del småfel och anpassat vår lathund för Norrbotten och Västerbotten och har också en enkel lönsamhetskalkyl för att underlätta för er som vill söka stöd för att sätta upp laddstationer för elbilar.

Läs mer

Ladda ner lathund och lönsamhetskalkyl

Elbilsrally i norra Sverige

Elbilsrallyt Februarirundan gick av stapeln 9-10 februari. Loppet går Norrbottensfyrkanten runt: Luleå – Boden – Älvsbyn – Piteå – Luleå. Tre av tolv deltagande ekipage i årets lopp var partners i projektet Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland: BioFuel Region, Luleå Energi och PiteEnergi – som alla var medarrangörer till loppet.

Alla är ju som bekant vinnare med elbilar – Ulf Lindström (Luleå Energi) och Berndt Essebro (Pite Energi) körde båda VW eGolf och knep varsin etappseger för bästa tid. Johan Lagrelius (BioFuel Region) fick hederspris för bästa samarbete – efter konststycket att ta med nyckeln till den lånade laddhybriden Kia Optima på bussen från Piteå – vilket låste ute medchauffören från både bil, jacka och väska inför slutsträckan mot Luleå.

Läs mer om starten på NSD

Läs mer om stoppet i Piteå i Piteå tidning

Norrbottens Kuriren rapporterar från målgången i Luleå (se video)

JANUARI  |  2017

Bygg laddstationer – ansök om stöd från Klimatklivet

Vi tagit fram en lathund och en enkel lönsamhetskalkyl för att underlätta för er som vill söka stöd för att sätta upp laddstationer för elbilar.

Läs mer

Ladda ner lathund och lönsamhetskalkyl

DECEMBER  |  2016

Reportage

Klimatsynk skriver reportage om vårt projekt ”Elen blir frälsningen för Norrland – nu kan alla ladda hemma

NOVEMBER  |  2016

Nyhetsbrev 1

En presentation om projektet och vad de olika partnerna ska göra och läget i de planerade byggnationerna.
SiSL_news_nr_1_2016

HÖSTEN  |  2016

Bygga laddinfrastruktur

Coop Norrbotten förbereder för bygge av laddstolpar i sex orter under 2017.

Luleå Energi förbereder bygge för snabbladdare i Storheden och laddstolpar i Antnäs, Råneå och centrala Luleå.

Piteå Energi har byggt den första snabbladdaren i Piteå och förbereder för en till.

Skellefteå kommun/Skellefteå Kraft planerar att bygga två laddstationer för bussar under 2018.

Umeå Energi förbereder för snabbladdare i Storuman och Lycksele.

Vännäs kommun förbereder för tio laddstolpar.

 

 

 
Logotyp
X