Gå till sidans huvudinnehåll

Vad vi är

Utmaning. Samverkan. Förändring.

Tillsammans med våra medlemmar och regionala aktörer arbetar vi för att bli en världsledande region i omställningen till ett hållbart samhälle.

BioFuel Region grundades år 2003 av regionala aktörer och är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Uppdraget är att samla och sprida  kompetens, att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att starta, koordinera och samverka i projekt.

Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar sex personer i Umeå.

Vi vill utveckla regionens råvaror, kompetens, näringsliv och samhälle genom:

  • profilering av regionen
  • nätverksbyggande
  • kunskapsutbyte
  • projektkoordinering
  • opinionsbildning
  • att engagera unga människor
 
Logotyp
X