Gå till sidans huvudinnehåll

Våra mål

Detta vill vi uppnå i vår verksamhetKompetensspridning

  • Ökade kunskaper och förutsättningar att möta globala utmaningar
  • Uthålliga nätverk som bär gemensam kunskap
  • Ungas möjlighet att delta i samhällsutvecklingenEn fossilfri fordonsflotta

  • Fossilfria transporter i offentlig sektor
  • Valfrihet och tillgång till fossilfria drivmedelUtvecklad bioekonomi

  • En hållbar produktion och användning av naturresurser
  • Ökad tillgång och värde på förnybar råvara
  • Skogsnäringens roll i en utvecklad bioekonomi

 
Logotyp
X