Gå till sidans huvudinnehåll

Våra medlemmar

Våra medlemmar är kommuner och företag i de fyra nordligaste länen och vi välkomnar alla som vill vara med i arbetet för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Det arbete som sker i BioFuel Region är en produkt av våra medlemmars önskemål. Du bidrar med dina erfarenheter och vad vi behöver göra tillsammans.

Vill du vara med? Kontakta:
Arne Smedberg
arne.smedberg@biofuelregion.se
+46 70-817 42 30

 

Medlemsnytta:

Långsiktiga mål

 • att tillsammans med andra bidra till de globala hållbarhetsmålen
 • att stärka arbetet med klimat- och miljöarbete
 • att få resultat i arbetet med omställning till förnybara drivmedel och produkter

Kunskap

 • omvärldsbevakning inom våra områden
 • seminarier och föreläsningar
 • inventeringar och rapporter som underlag till beslutsfattande i regionen

Nätverk & affärskontakter

 • tillgång till expertkunskap inom offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling
 • kontakt med nyttiga nätverk i norra Sverige, nationellt och i Europa

Projekt

 • projektinbjudningar
 • uppväxling av medlemsavgifterna i gemensamma projekt
 • finansieringsbevakning

Marknadsföring

 • vi lyfter fram våra medlemmar i våra nyheter
 • ni får chansen att visa upp er på våra seminarier
 • ni syns på vår hemsida och i våra presentationer

Opinionsbildning

 • regionalt, nationellt och på EU-nivå
 • remissinstans till strategiska dokument för regionen

 

 
Logotyp
X