Gå till sidans huvudinnehåll

BioFuel Region – för ett ofossilt norra Sverige

Vi vill driva på omställningen till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer kan vi genomföra kreativa projekt. Tillsammans kan vi också växla upp andras initiativ och arbete så att varje krona blir mer värd! Vår styrka är att vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling och detta får hjulen att snurra snabbare.

Genom att bidra med expertkunskap och erfarenheter från våra nätverk kan vi sporra våra medlemmar i förändringsarbetet.  Vi jobbar för skarpare åtgärds– och handlingsprogram, från kommunal till europeisk nivå, för att underlätta utvecklingen i norra Sverige. BioFuel Region grundades 2003 och finansieras av medlemmar, regioner och EU.  Vi har åtta medarbetare i Umeå.

Vilken nytta gör BioFuel Region? Anmäl dig till våra nyheter!

Vi vill driva på omställningen till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer kan vi genomföra kreativa projekt. 

BIOEKONOMIPROJEKT

– förr och nu

MUSIC

Produktion av pyrolysolja

BIOGASPROJEKT

förr och nu

BOTNIA NÄRING I KRETSLOPP

– strategiskt biogaskluster

BALTIC BIOGAS CIRCLES

– gränsöverskridande samverkan

FOSSILFRITT NORR

Alla bränslen behövs

FOSSILFRIA TRANSPORTER I NORR

Västerbotten i samverkan

FÖRNYBART I TANKEN

Västernorrlands & Jämtlands län

ELFORDONPROJEKT

förr och nu – SiSL

SISL MELLERSTA

Västernorrlands & Jämtlands län

STRATUS

Elfordon i Norrbotten 

FAIR

Elflyg

Avslutade projekt

BIOEKONOMI

Regioner i samverkan

TRANSALGAE

Production of algae for a fossil free future

BIOHUB

Accelerating innovative business models

FOREST REFINE

SISL ÖVRE

Norrbotten & Västerbotten

BIO4METALS

Biokol hett i norr

BIOGAC

fordonsgas för framtiden

LÄRANDE

Logotyp
X