Gå till sidans huvudinnehåll

​Vi pratar om kol och stål

19 november, 2020

​Vi pratar om kol och stål

”Låt oss prata om färdplaner” är en seminarieserie som sjösattes den 17 november. Tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim anordnade vi en workshop för att få veta mer om hur stålindustrins plan ser ut. Tjugofem kunniga och engagerade deltagare var intresserade av biomassans roll i detta.


Biokol – en del av lösningen på stålindustrins omställning
Den gemensamma nämnaren för skoglig bioekonomi och stålindustrin är biokol. Vi har tillsammans med bland annat Swerim undersökt hur biomassa kan ersätta fossilt kol vid metallframställning. Projektet hette Bio4Metals. Initiativet att prata om färdplaner kommer från vårt bioekonominätverk i norra Sverige

Det här är högaktuellt och det är inte bara i Sverige som det här är intressant utan det finns många intressanta initiativ i Europa. Nya finansieringsmöjligheter är på gång och nya partnersamarbeten etableras, säger Johan Eriksson, affärsutvecklare på Swerim AB.

Magnus Matisons, BioFuel Region inledde med att berätta om möjligheter till biokolsproduktion i Norr- och Västerbotten och räknade upp många positiva nyheter kring finansiering som kommer;

Möjligheterna till stöd för att hjälpa till med denna omställning är stora både från EU och Sverige. EUs gröna giv är färdplanen för att föra EU mot klimatneutralitet 2050. Inom denna ryms bl.a. fonden för rättvis omställning som Sverige nu kommer att få ta del av. I höstbudgeten presenterades klimatsatsningar som industriklivet, klimatklivet och gröna kreditgarantier. 

Kurt Sjöblom berättade om vad som tillverkas i Bureå utanför Skellefteå. Företaget Envigas producerar biokol och biooljor baserat på biomassa från regionen. På gång är produktion av biometan. 

Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige
Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Helen Axelsson och Gert Nilson från Jernkontoret presenterade stålindustrins färdplan.

Trots att den svenska stålproduktionen är koldioxideffektiv i ett internationellt perspektiv står de för ca 11 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det var intressant att höra att åtgärderna också tar upp produkterna som produceras. Att de görs resurs-och energieffektivare och med en längre livslängd. Stål är världens mest återvunna material.

Att tillverka stål från malm är den stora utsläppskällan från stålindustrin. Fossilt kol används som reduktionsmedel, för att ta bort syret från malmen. Huvudspåret är att ersätta kolet med vätgas men kol och biogas kommer också att behövas i olika processer i framtiden och här är det intressant för oss att se hur det gröna kolet kan passa in i processerna. Färdplanen specificerar vad som behövs från politiken, av transportsystemet och vilka forsknings, innovations- och utvecklingsbehov som finns.

Dags att inte bara prata 

BioFuel Region ser stora möjligheter för oss i norra Sverige att realisera färdplaner för fossilfrihet och samtidigt öka förädlingsgraden på skogsbrukets och skogsindustrins biprodukter. Vi ser gärna att fler följer med på färden, uppmanar Arne Smedberg, BioFuel Region. 


Kontakt
Magnus Matisons, magnus.matisons@biofuelregion.se

 
Logotyp
X