Gå till sidans huvudinnehåll

11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige

14 september, 2017

11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige

Med siktet inställt på ett fossilfritt Sverige samlas nu 11 av Sveriges regioner i ett bioekonomiskt nätverk. Initiativtagare är Region Västerbotten och BioFuel Region. Syftet med samverkan är att bioekonomisektorn i Sveriges regioner ska växa sig ännu starkare.


– Nu har vi startat rätt plattform för BioFuel Region och detta efter att jag har arbetat många år med bioekonomifrågor. Här kan vi få till mycket nytta för den kommunala, regionala, nationella och EU nivån. Kickoffen idag har varit otroligt inspirerande, säger Magnus Matisons, BioFuel Region, projektledare för nätverket.

Den 13 september samlades aktörerna i projektet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling”. Region Västerbotten har tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet till projektet för att bättre stödja den bioekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner. Genom att stärka regional utveckling inom det här området bidrar regionerna också bättre till Sveriges klimatpolitiska mål.

Bioekonomi innebär ett hållbart nyttjande av våra biobaserade naturtillgångar till produkter, tjänster och energi. Allt för att minska klimatpåverkan och fasa ut användningen av fossila råvaror. Att öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi är en högt prioriterad fråga.

– Det är ute i regionerna som den reella omställningen sker. Det är därför så viktigt att det här bioekonomiska nätverket installeras och vi i regeringskansliet får en jättebra ingång till regionerna och kommunerna med fokus på bioekonomi, säger Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, ansvarig för regeringens strategiska samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Projektet syftar till att stärka regionernas och allmänhetens kunskap om bioekonomi för att de ska kunna bedriva ett klokt regionalt utvecklingsarbete och på bästa sätt stärka de näringar som berörs. Genom samverkan blir regionerna starkare och ges större möjlighet att påverka de politiska processer som pågår inom EU och i Sverige.

Målet är att ge företag verksamma inom bioekonomin bättre förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Detta ska leda till att innovationstakten, investeringarna och lönsamheten inom bioekonomisektorn ökar i Sveriges regioner.

Projektet pågår fram till 2020 med en budget på 3,6 miljoner kronor och finansieras av regionerna själva samt Tillväxtverket.

Kontakt:

Magnus Matisons, BioFuel Region
magnus.matisons@biofuelregion.se
070-352 44 94

 
Logotyp
X