Gå till sidans huvudinnehåll

Anmäl dig till vår årsstämma på temat fossilfria transporter

25 april, 2018

Anmäl dig till vår årsstämma på temat fossilfria transporter

Nu är det hög tid att anmäla sig till BioFuel Regions konferens på temat fossilfria transporter. Den 16 maj träffas vi i Skellefteå där vi börjar med årsstämmor och sedan blir det senaste nytt vad gäller fossilfria transporter. Vad händer i EU och vad gör vi tillsammans med våra medlemmar för att nå målen?


BIOFUEL REGIONS ÅRSSTÄMMA 2018

Plats: Stiftsgården i Skellefteå

Dag & tid: 16 maj, kl 09.00–16.00

Kostnad: Biofuel Regions medlemmar kostnadsfritt, övriga 500 kr, inkl lunch

Anmälan: Senast 2 maj. Anmäl dig här!

Årets konferens har i år temat Fossilfria transporter och med utgångspunkten att alla

bränslen behövs för att vi ska få till en fossilfri fordonsflotta

PROGRAM 

09.00 Fika

09.30 Årsstämmor
BioFuel Region Ideell förening och aktiebolaget BioFuel Region BFR AB

10.30 Inledning
Lorents Burman, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå, hälsar oss välkomna.

10.50 Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå, berättar om det hårda arbetet med att få Northvolts satsning på plats.

11.20 SISL (Stolpe in i stad och Land) projektet har växt och omfattar snart hela norra Sverige. Vi berättar om hur vi tillsammans med medlemmar och partners lyft kunskapen om elbilar och ökat antalet laddstolpar i regionen.

12.00 Lunch

13.00 Fossilfria transporter i Norra Sverige – ett nytt projekt som ska ge Västerbottens kommuner förutsättningar att leda och genomföra omställning till en fossiloberoende fordonsflotta, Elin Söderberg, Klimat och Energisamordnare.

13.20 Magnus Nilsson, policyexpert på biodrivmedel, ger oss en översikt av vad som är på gång vad gäller regelverk för biodrivmedel i Sverige och EU. Reduktionsplikten införs om bara en dryg månad och hur kommer drivmedelsbolag och köpare att agera.

14.10 Kaffe

14.30 Ylwa Alwarsdotter, SEKAB, kommer att reflektera över policybesluten ur ett producentperspektiv; kommer vi att få till ny produktion av biodrivmedel i Sverige.

14.50 Per Erik Jakobsson, Skelleftebränslen berättar om konsekvenser av införandet av reduktionsplikten ur en bränsledistributörs synvinkel.

15.00 Att bli Fossilfri är inte helt lätt men det är lättare och roligare att göra det tillsammans. Under dagen så kommer du att få ge tips på idéer eller problem som du vill lösa. Utifrån dessa idéer kommer vi att sätta ihop grupper för diskussioner. Efter workshopen så hoppas vi på att nya konstellationer med nya idéer ska leda oss på vägen fram till fossilfrihet.

16.00 Avslutning

Alla är välkomna till denna dag och den är kostnadsfri för våra medlemmar. I övrigt kostar dagen 500 kronor. Anmäl dig redan nu och du kan avanmäla dig senast den 2 maj som är sista anmälningsdag.

Varmt välkommen hälsar Arne Smedberg


Programmet bifogas som pdf 
Logotyp
X