Gå till sidans huvudinnehåll

Biodiesel

5 december, 2014

Biodiesel används här som ett samlingsnamn för FAME och HVO. FAME är en förkortning av fettsyrametylestrar, av vilka RME (rapsmetylester) är den vanligaste i Sverige. HVO står för hydrogenated vegetable oil och innebär att fettsyror eller FAME hydreras till diesel med vätgas under högt tryck. Resultatet blir ett kolväte te som är identiskt med diesel, vilket innebär att andelen HVO i diesel kan vara betydligt högre än vad som är möjligt genom låginblandning av FAME.

Användningen av biodiesel i vägtrafiken delas, precis som etanolen, upp i två kategorier, dels låginblandad biodiesel som blandas in i diesel och dels övrig biodiesel som innehåller Biodiesel i ren form till höginblandad B100.

Låginblandning av FAME i diesel med upp till fem volymprocent har varit tillåtet sedan augusti 2006 vilket tydligt ökat användningen av FAME under de senaste åren. Enligt bränslekvalitetsdirektivet är det numera tillåtet att blanda in upp till sju procent FAME i diesel. HVO skattebefrias för upp till 15 % låginblandning i diesel.

 
Logotyp
X