Gå till sidans huvudinnehåll

Bioekonomiriksdagen 2023

Välkommen den 22-23 februari

Bioekonomi i Norr tillsammans med Skogsindustrierna och IKEM bjuder in alla till Umeå 22-23 februari 2023

Äntligen – vi är så glada över att pandemin inte länge hindrar oss från att arrangera en Bioekonomiriksdag med två dagar av inspiration, dialog, kunskapsöverföring och nätverkande.

Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Målet med riksdagen är att måla upp en vision för hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional hållbar utveckling 2035 med norra Sverige som modell och inspiration.

Hur vi ska nå visionen exemplifieras med; befintliga och framtida investeringar, skogsbruket transformering, nya förädlingsmöjligheter av biomassan, synergier mellan bioekonomin och den gröna omställningen som sker i norra Sverige, samt utmaningar för att nå visionen.

Vi vänder oss till alla intressenter som vill vara med och kraftsamla kring den skogliga bioekonomins framtid.

Välkomna önskar
Bioekonomi i Norr
BioFuel Region, North Sweden Cleantech, RISE Processum, Skogstekniska Klustret, Bothnia Bioindustries Cluster
samt Skogsindustrierna och IKEM

Kontaktperson:
Barbro Kalla, BioFuel Region
barbro.kalla@biofuelregion.se

 
Logotyp
X