Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Bioekonomiriksdagen 2023

Välkommen den 22-23 februari

Anmälan Program Arrangörer

Bioekonomi i Norr bjuder in till Bioekonomiriksdag 2023 

12.00 22 FEB– 12.00 23 FEB I UMEÅ  

Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Syftet med dagen är att visa upp och diskutera hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional utveckling med norra Sverige som modell och inspiration. 

  • Vad innebär de senaste besluten från EU?
  • Hur går vi vidare utifrån de beslut som är fattade? Hur kan vi samarbeta kring fortsatt påverkansarbete?
  • Vilka synergier, gemensamma behov och förutsättningar finns mellan bioekonomin och den gröna omställningen i norra Sverige?
  • Vilka investeringar inom bioekonomin är redan här och vilka är på gång? 

Intressanta föreläsare och debattsugna paneldeltagare diskuterar den kommande bioekonomistrategin, framtidens skogsbruk, etablerade och nya sätt att använda och förädla råvaran och vad som krävs för att utveckla regionen. På plats får du dessutom möjlighet att träffa innovativa entreprenörer som har spännande lösningar utifrån hela skogens värdekedja. 

Välkommen till Umeå för att lyssna på intressanta föreläsningar, paneldebatter, besöka innovativa utställare och umgås med kunniga deltagare. 

Föreläsningarna och debatterna filmas och kommer att sändas i efterhand.

Finansiärer:

 

 

 

 

Kontaktperson:
Barbro Kalla, BioFuel Region
barbro.kalla@biofuelregion.se 

 

 

 
Logotyp
X