Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Arrangörer

BIOEKONOMI I NORR
Vi är aktörer som arbetar för skoglig bioekonomiutveckling i norra Sverige och håller till i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vårt icke-formella nätverk bygger på den gemensamma nyttan av driva dessa frågor tillsammans och där ingår omvärldsanalys och gemensamma aktiviteter. I många år har vi närt drömmen om att arrangera en bioekonomiriksdag som inte har en stad eller ens en region utan hela norra Sverige som avsändare. Vi ser fram en nationell konferens där vi tillsammans utvecklar förutsättningarna för bioekonomi utifrån norra Sverige som modell och inspiration.

BioFuel Region grundades år 2003 av regionala aktörer och är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Uppdraget är att bidra till en utvecklad bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta genom att initiera, koordinera och samverka i projekt, samt samla och sprida kompetens. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel. Medlemmarna finns i de fyra nordligaste länen och de samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling.

BOBIC är en akronym för Bothnia Bioindustries Cluster, vilket är en klustersamverkan och en regional drivkraft för ytterligare utveckling av den biobaserade industrin, som ska leda samhället mot en biobaserad och cirkulär ekonomi. Fokus är möjligheterna att tillverka nya eller radikalt förbättrade kemikalier, material eller produkter från skogens sidoströmmar. Tillsammans med medlemmarna driver de utvecklingen från FoU till kommersialisering.

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform som stödjer affärsutvecklingen av företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige. Tillsammans skapar vi framtidens klimatsmarta innovationsplats.

RISE Processum är det kreativa navet i ett världsledande kluster för utveckling och kommersialisering av bioraffinaderiprocesser, gröna produkter, kemikalier och material. Processum är experter inom bioraffinaderiutveckling. I vår unika forskningsmiljö kan vi testa nya idéer och produkter hela vägen från laboratorie- till demoskala och på så sätt är de en länk mellan forskning och kommersialisering.

Skogstekniska Klustret – en språngbräda mot framtidens skogsbruk genom att utveckla teknik för morgondagens skogsbruk – innovativa skogsmaskiner, intressanta jobb och samverkan med världsledande forskare och företag. Klustret är en ekonomisk förening med tio medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 1 000 personer. Hjärtat är innovationssystemet, där de kopplar ihop medlemsföretagen med till exempel forskare, studenter, start-ups, skogsbolag och finansiärer för att sedan hjälpa dem att driva projekt som utvecklar skogsbruket.

 
Logotyp
X