Gå till sidans huvudinnehåll

BioFuel Region åker till Bryssel!

20 november, 2014

Nätverket Skog Klimat Energipolitik som leds av BioFuel
Region arrangerar en informationsträff i Bryssel i samarbete med Mona
Mansour, från North Sweden Européen Office. Avsikten med
informationsträffen är att informera om skogens roll i klimat och
energipolitiken.

– Jag har under det senaste året läst så
mycket stolligheter så det här är en jättebra möjlighet för oss att nå
ut och redovisa vår syn på detta, säger Magnus Matisons, dagen innan
avresa.

– Vi är bekymrade över den debatt som förs om skogens
roll i klimatarbetet. Det pågår lobbying på EU-nivå som hävdar att
skogen gör störst nytta orörd som en kolsänka. Andra branscher och
miljöorganisationer jobbar för att minska skogens och träets möjligheter
att ersätta produkter från fossila källor. Okunskapen om skogsbruk
bland beslutsfattarna är stor, så risken för felaktiga beslut är
överhängande, säger han.

På onsdag, 4 juni, kommer Magnus
Matisons att moderera seminariet och hålla ett fördrag med rubriken
”Setting the scene – The forest-based sector contribution to growth of
the bio based economy. Rubriken för hela seminariet är ”EU Forest Strategy – the importance of the forest-based sector for economic growth in Europe”. Från nätverket medverkar också Sveaskog, Skogforsk, Energimyndigheten och SEKAB. Läs ner här.

Kontakt och mer information

magnus.matisons@biofuelregion.se
+46 70 352 44 94

 
Logotyp
X