Gå till sidans huvudinnehåll

BioFuel Region invald i EUs bioekonomiska panel

24 maj, 2016

BioFuel Region invald i EUs bioekonomiska panel

Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Denna utnämning innebär en möjlighet att lyfta fram vår regions unika förutsättningar för bioekonomisk utveckling.

Det är en tvärvetenskaplig panel med uppdraget att utveckla EUs arbete med bioekonomi. Redan i juni är det dags för det första mötet i Bryssel. Panelen kommer att träffas fyra gånger per år för att se över EUs ekonomiska strategi med fokus på bioekonomi och relaterade områden.

”Bioekonomin väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila ekonomin. Vi ska nu istället använda förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring, energi och tjänster. Tack vare sina rikliga tillgångar på skog, kompetens och industriella styrkor har Sverige utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen”, säger Magnus Matisons, BioFuel Region


Fakta: Europeisk Bioekonomisk Panel
Den Bioekonomisk panelen består av 25-30 representanter för civilsamhället, NGOs, industri, media, lokala och regionala instanser, stiftelser samt organisationer. I den bioekonomiska strategi ”Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe” som publicerades 13 februari 2012, påtalade EU-kommissionen behovet av en bioekonomisk panel. Det övergripande målet för panelen är att förstärka samverkan mellan relaterade initiativ, politikområden och den ekonomiska sektorn. Den Bioekonomiska panelens mandat är att;

1. Systematiskt granska och reflektera över implementeringen av den bioekonomiska strategin med målet att förstärka interaktion mellan initiativ, politik och den ekonomiska sektorn

2. Föreslå och främja bioekonomin genom gemensamma åtgärder inom EU

3. Uppmuntra upprättandet av bioekonomiska nätverk på nationell och regional nivå. Stödja nationella och regionala initiativ för att utbyta erfarenheter och att visa upp goda exempel

4. Främja samarbeten mellan bioekonomiska intressenter och upprätta handlingsplaner för framtiden gällande ex. forskningsfinansiering och policyfrågor

Kontakt
Magnus Matisons, projektledare för Bioekonomi på BioFuel Region
magnus.matisons@biofuelregion.se
070-352 44 94

 
Logotyp
X