Gå till sidans huvudinnehåll

Biogas – en nyckel till cirkulär ekonomi

24 oktober, 2017

Biogas - en nyckel till cirkulär ekonomi

Förra veckan kom rapporten; ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi”. Här slår man fast att Sveriges biogassystem tillhör världens mest utvecklade och att biogasen redan bidrar till hälften av Sveriges nationella miljömål. Den som vet mer om detta är Anna Säfvestad Albinsson som har arbetat på BioFuel Region sedan 2010 och är den som har satt biogasen på kartan i norra Sverige. Här tycker hon till om biogasens möjligheter och rapporten.

Vi kommer aldrig att hitta något som kan bli den enda och bästa ersättningen för olja och kol. Och vi har heller inte tid att luta oss tillbaka, för det är bråttom att fasa ut allt som värmer upp vår planet. Biogas är en av flera förnybara alternativ som är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen av fossil koldioxid, men min fascination för biogas kommer från att den uppfyller flera önskningar på samma gång. Biogasen tar tillvara avfall som annars är ett problem samtidigt som fossil energi ersätts. Biogasen är cirkulär ekonomi personifierad. Att använda lokala resurser ger också en tryggare energiförsörjning och minskar vårt importberoende av fossilenergi. I den här, förvånansvärt lättlästa rapporten ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi” radas fördelarna med biogasen upp, ett efter ett.

Biogasen är redan idag ett bra alternativ för att ersätta diesel, den finns här och nu. Tekniken är väl testad och kommersiell. Men ändå är det så svårt att få till en övergång till biogas i energisystemet. Samtidigt som biogasens styrka är att den löser flera samhällsproblem på samma gång så är detta också biogasens akilleshäl. Samhällets vinst på grund av biogasen är svår att kvantifiera, och de flesta beslutsprocesser vill ha kronor och ören att ta ställning till. Det är detta som rapporten sätter fingret på.

De metoder som används för samhällsekonomisk värdering idag är kraftigt avgränsade och det är bara de nyttor som är väl definierade som ingår i beräkningarna. Många medlemmar i nätverket Biogas Norr deltog i en livfull workshop om biogasens samhällsnyttor i Umeå 2016. Det som blev väldigt tydligt var att de samhällsekonomiska modellerna inte tar hänsyn till begränsningen i naturresurser. Och det är bland annat detta som den här rapporten tar upp – modellerna behöver uppdateras och värdet av naturresurser måste tas med för att modellerna ska vara relevanta. Petra Berg, Projektforskare vid Vasa Universitet, deltog på workshopen och säger:

”Människan har nu överskridit fyra av de nio planetära gränserna enligt Stockholm Resilience Centre. Våra naturresurser är begränsade och det är NU vi måste ta beslut om hur de bäst ska förvaltas, även för kommande generationer.”

Vi behöver faktiskt inte uppfinna ny raket-teknik för att sänka utsläppen av koldioxid. Istället ska vi sträva efter att göra mer av mindre. Det kräver ett bättre helhetstänk, där vi löser mer än ett problem samtidigt. Jag är övertygad om att biogasen har en lysande framtid, även i norra Sverige. Eftersom samhällsnyttan är svår att kvantifiera och en ensam aktör inte kan ta hela ansvaret kräver det att alla aktörer samarbetar.


Den strategiska innovationsagendan ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi” har tagits fram av det nationella nätverket ”Biogas i alla Väderstreck” tillsammans med ett hundratal branschaktörer. Det har skett inom ramen för Strategiska innovationsområden, vilket är en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Agendan i sin helhet finns på Biogas Östs hemsida

 
Logotyp
X