Gå till sidans huvudinnehåll

BioHub News

10 april, 2017

BioHub News

This is the fifth cross-border project between Finland and Sweden and it is building upon the result from the Forest Refine project and here is the first Newsletter from us in three languages. You will find them here!

Newsletter BioHub No 1

The project will develop methods and business models for forest terminals. The goal is a business centre, BioHub, which delivers the right assortment to the right place at the right price both to traditional and innovative forest industries.

Nyheter BioHub Nr 1

Projektet ska utveckla metoder och affärsmodeller för skogsterminaler. Målet är ett nav, en BioHub, som kan leverera rätt sortiment till rätt plats och rätt pris både för traditionella och nya innovativa skogsindustrier.

Uutiskirje BioHub No 1

Projektissa kehitetään uusia liiketoimintamalleja metsäbiomassaterminaaleille. Tavoitteena on metsien arvon nostaminen ja uusien, sekä perinteistä että uutta jalostavaa teollisuutta paremmin palvelevien toimitusketjujen, luominen metsäbiomassoille.


Greetings from Barbro Kalla and Katri Kulkki

 
Logotyp
X