Gå till sidans huvudinnehåll

Carina Aschan ny projektledare på BioFuel Region

20 november, 2014

Carina Aschan ny projektledare på BioFuel Region

BioGaC är projektet som ska säkra leveranserna av fordonsgas i norra Sverige med såväl nya som förbättrade tankställen. Nu har Carina Aschan anställts som projektledare för att driva projektet i mål.

Tidigare i sommar berättade vi att vi har fått igenom den projektansökan vi skickat in till EU-kommissionen och TEN-T-programmet.  Bara tre svenska projekt beviljades medel från TEN-T-programmet, varav ett alltså gick till BioFuel Regions medlemmar. Projektet Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU (BioGaC) drar nu igång på allvar och vårt kansli har förstärkts med den erfarna projektledaren Carina Aschan, som närmast kommer från projektet Bothnian Green Logistic Corridor, vilket drevs av Region Västerbotten. Innan dess arbetade hon med att utveckla och driva transport- och miljörelaterade EU-projekt för Umeå kommun (Hållbart resande i Umeåregionen och Be Green Umeå.)

– Jag har tidigare jobbat med flera olika transportrelaterade EU-projekt, men inte tidigare med biogas som drivmedel, så det ska bli riktigt roligt att utforska det mer, säger Carina Aschan. Det är extra inspirerande att ta mig an just det här projektet eftersom vi tillsammans med våra partners kommer att kunna leverera konkreta resultat i form av nya tankställen, vilket kommer att märkas längs norrlandskusten.

Att Carina Aschan kommer att vara en resurs i projektet är det ingen tvekan om, tror Arne Smedberg, VD BioFuel Region:

– Carina har lång erfarenhet av stora projekt med många partners, såväl svenska som internationella. Det är viktigt för att vi ska kunna leverera det vi lovar i projektansökan, säger Arne Smedberg.

BioGaC säkrar leveranser av fordonsgas i norra Sverige

I norra Sverige är utbyggnaden av infrastrukturen kring fordonsgas knapphändig. Norr om Gävle finns endast fyra tankställen för fordonsgas och det finns inte heller något gasnät liknande de som finns i Europa. Det här gör att leveranssäkerheten av gas är osäker och marknaden har svårt att komma igång. I projektet kommer vi att ta fram en handbok i hur man affärsmässigt och säkert introducerar biogas/naturgas som fordonsgas på marknaden. Den blir då anpassad för områden som inte redan har ett utbyggt gasnät.

– Inom ramen för projektet kommer vi bygga tankstationer för fordonsgas i Umeå och Härnösand, där det idag inte finns några. Vi ska dessutom förbättra de som redan finns i Skellefteå och Sundsvall. Allt för att de som kör på fordonsgas ska kunna känna sig nöjda med tankstationerna, säger Carina Aschan.

Skellefteå kommun är projektägare och utöver BioFuel Region är Härnösand Energi och Miljö AB, Sundsvalls kommun, Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, AGA AB och AC Fordonsgas AB projektpartners. Hälften av projektets budget på 40 miljoner kronor finansieras av EU som ett TEN-T projekt. Även Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland finansierar projektet.

För kontakt och mer information:

Carina Aschan, projektledare BioGaC

carina.aschan@biofuelregion.se
070-30 40 346

Arne Smedberg, VD BioFuel Region AB

arne.smedberg@biofuelregion.se
070-817 42 30

 
Logotyp
X