Gå till sidans huvudinnehåll

Den gröna cellen som drivkraft

4 december, 2017

Den gröna cellen som drivkraft

Tänk om det var sånt som växer på vår jord som skulle vara basen i vår ekonomi? Att vi skulle använda resurserna smart och effektivt och också ta tillvara sånt som vi idag tycker är avfall och sedan återanvända och återvinna så mycket som vi bara kan? Sen om någon frågar hur mycket olja och kol vi använder så förstår vi inte frågan. Vi har övergått till en bioekonomi (biobaserad ekonomi) som också innebär en cirkulär ekonomi där många ämnen snurrar runt i tekniska kretslopp. För att få veta mer om hur BioFuel Region jobbar för att vi ska komma hit, har jag pratat med Magnus Matisons.


Bioekonomi – regioner i samverkan

Magnus inleder med att berätta om det viktigaste som har hänt i höst, nämligen starten för nätverket; Bioekonomi – regioner i samverkan. Nätverket som vi driver tillsammans med Region Västerbotten har mobiliserats och regioner i hela landet är nu engagerade i olika aktiviteter som genomförts och är på gång. 

– Kickoffen i september blev startskottet där alla de 11 regioner som medverkar deltog. Sen gav det mycket att vi träffades i Bryssel och var med på ”Bioeconomy week”. Viktigt där var också samverkansträffen mellan regionerna och Brysselkontoren.

Magnus konstaterar att det första halvåret 2018 är helt uppbokat med konkreta samverkansaktiviteter.

– Kunskapsunderlaget om skogen som vi tar fram nu är exempel på varför vi är så glada att ha kickat igång nätverket. Här kan vi hjälpas åt att sammanställa kunskap och sen får detta bilda underlag till olika sorts regionala strategier och utvecklingsarbete runt om i landet.

En plan för bioekonomin i Europa

Magnus berättar mer om sitt europeiska engagemang och om hur givande det har varit att under ett och halvt år deltagit i att ta fram en handlingsplan för bioekonomin i Europa. Detta har han gjort som en av fyra svenska representanter tillsammans med 26 personer från 16 olika länder. Resultatet som presenterades den 16 oktober i Bryssel är handlingsplanen; ”European Bioeconomy Stakeholders Manifesto”.

– Det har varit lärorikt att sitta runt ett bord tillsammans med folk som har andra regionala förutsättningar, som jobbar med detta på andra sätt och också med de som har helt andra perspektiv än vi har. Vilka hot de ser och hur de kan regleras och övervakas. Det är inte bara att braka på och säga att bioekonomi är bra och vi kan använda skogen till allt.

Bioekonomi i norra Sverige

Magnus betonar att om skogen är betydelsefull för Sverige så är den än mer betydelsefull för oss i norra Sverige.

– Bioekonomi är ingen ny uppfinning för oss. Här finns det många som jobbat länge med detta utan att kalla det bioekonomi. Här har vi också forskning kring nya material och energi från skogen och mycket annat runt omkring det här. Det blev så tydligt när jag var i Bryssel att allt det här har vi ju redan på plats och det snurrar på. 

Vi pratar också om kopplingen mellan stad och land. Om hur viktiga verkstäderna i inlandet är för sina egna orter och som underleverantörer till den växande trähusmarknaden. Bristen på tillgång till delkomponenter är en flaskhals men också bristen på kunskap. Frågan är hur detta kan bli en attraktiv framtidsbransch för unga att satsa på.

– Framtidens bioekonomiska aktörer behöver kreativa förmågor med digitala kunskaper. Dessa kunskaper kan få utlopp i många olika branscher i framtiden.

Vad kan du och jag göra?

På frågan om vad jag som privatperson kan göra för att vara med och utveckla bioekonomin svarar Magnus;

– Förutom att lära sig mer om detta så handlar det ju om medveten konsumtion och att fråga sig själv; hur är det jag köper producerat, vad finns det för råvaror i det här, vad tankar jag, vad äter jag, hur reser jag? Medvetenheten kan leda till att jag kan konsumera smartare och mer hållbart. 

Barbro Kalla
BioFuel Region 

 
Logotyp
X