Gå till sidans huvudinnehåll

Elflyg – Nytt projekt på BioFuel Region

3 juni, 2020

Elflyg - Nytt projekt på BioFuel Region

Elflyget är ett nytt spännande transportområde med framtiden för sig, och vi på BioFuel Region kommer att vara med och undersöka på vilket sätt för vår region inom projektet FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation). FAIR är Kvarkensregionens nya flaggskepp som har tilldelats EU-finansiering av Interreg Botnia-Atlantica-programmet. 

Projektet startade direkt i samband med att det beviljades finansiering och kommer att fortgå fram till och med sommaren 2022. FAIR har som mål att ta fram en metodik som beskriver hur en kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen kan genomföras på ett snabbt och effektivt sätt. 

– Detta är ett otroligt spännande projekt som kommer att kunna lägga grunden för hur nästa utvecklingsfas inom flygtransporter kan komma att utformas, säger Arne Smedberg, VD på BioFuel Region. 

FAIR är ett regionalt brett förankrat projekt som är viktigt för hela Kvarkenregionen. Projektet har emellertid inga inslag av tekniska lösningar eller investeringar, fokus kommer att ligga på att ta fram underlag så att regionen snabbt ska kunna realisera potentialen för samhällsutveckling som finns i den nya tekniken. 

– Detta är det första projektet som på riktigt engagerar hela Kvarkenregionen. Intresset för frågan är stort, vilket det breda partnerskap vi lyckats bygga upp inför projektet pekar på, berättar Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet och koordinator för projektet. 

Målsättningen är att skapa synergier med andra elflygsprojekt för att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskrivande innovationsprocesser i relation till detta. 

Inom projektet finns det tre olika arbetspaket:

  1. Arbete med en marknadsanalys och en beskrivning av de regionala effekterna.
  2. Utarbeta riktlinjer för de åtgärder som behöver göras för att en tidig implementering av elflyg ska bli möjlig i regionen samt ta fram olika finansieringsmodeller.
  3. Utveckla nya tjänster, produkter och affärsmodeller i en innovationsprocess för att skapa ett mervärde av den nya teknologin inom både den privata och den offentliga sektorn. 

BioFuel Region kommer att arbeta med arbetspaket 2, åtgärdsbehov för tidig implementering och finansieringsmodeller. En tidig implementering av elflyg i regionen skulle möta regionens utmaningar med demografiska förändringar, långa avstånd och bristande kommunikationer i öst-västlig riktning – men även det globala kravet och behoven att att minska klimat- och miljöpåverkan. Därtill kan det ge regionens mindre flygplatser en möjlighet att bereda sig på en ny roll i ett framtida elflygsnätverk.

– Vi är bara i början av den här resan, men vi ser en stor potential i projektet bortom 2022. Kan vi ställa om en del av flyget till eldrift öppnar sig helt nya möjligheter för transporter inom regionen, säger Arne Smedberg, VD på BioFuel Region. 

OM PROJEKTET

BUDGET 
1 087 500 EUR varav EU står för  60% genom finansiering via Interreg Botnia-Atlantica-programmet. Resterande finansiering är nationell och regional medfinansiering, finansiering från Nordiska Ministerrådet samt kommunal och privat medfinansiering.

STÖDMOTTAGARE 
Kvarkenrådet (Samordnande stödmottagare) | Umeå universitet | Vasa universitet | BioFuel Region | RISE | Region Västerbotten.

FINANSIÄRER 
Interreg Botnia-Atlantica | Österbottens Förbund | Region Västerbotten | FAB Kroonby Flyghangar | INTO Seinäjoki | Swedavia, Umeå Airport | Skellefteå Airport AB | Örnsköldsvik Airport AB | Vasa Stad | Vasaregionens utvecklingsbolag, VASEK | Umeå kommun | Storumans Flygplats AB | Lycksele flyplats AB | MidtSkandia | Skellefteå Kraft AB | Handelskammaren Österbotten | Handelskammaren Västerbotten | Södra Österbottens Handelskammare | Vasa Elektriska AB

SUPPORTERS OCH SAMARBETSPARTNERS
Air Traffic Network | BSR Access | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jon Air | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Transportföretagen | Umeå Institute of Design | Umeå kommunföretag AB

 
Logotyp
X