Gå till sidans huvudinnehåll

BioFuel Region – för ett ofossilt norra Sverige 

Vi vill driva på omställningen till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer kan vi genomföra kreativa projekt i vår region.

Tillsammans kan vi också växla upp andras initiativ och arbete så att varje krona blir mer värd! Vår styrka är att vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling och detta får hjulen att snurra snabbare.

Vi sporrar våra medlemmar i förändringsarbetet. De får tillgång till uppdaterad expertkunskap från våra nätverk – och vi kan snabbt matcha medlemsprojekten med den kompetens som behövs. Vi jobbar för skarpare åtgärds– och handlings-program, från kommunal till europeisk nivå, för att underlätta utvecklingen i norra Sverige.

BioFuel Region grundades 2003 och finansieras av medlemmar, regioner och EU. Vi har nio medarbetare i Umeå.

Vilken nytta gör BioFuel Region? Anmäl dig till våra nyheter!

Vi vill driva på omställningen till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer kan vi genomföra kreativa projekt. 

BIOEKONOMIPROJEKT

– förr och nu

BIOMODEL4REGIONS

Innovativa styrmodeller

SCALE-UP

Samhällsdriven bioekonomiutveckling

BIOBOOSTERS

Boosting the circular transition

MUSIC

Produktion av pyrolysolja

BIOGASPROJEKT

förr och nu

BEST ACE

Biogas
Established Sustainable Technology in A Circular Economy

FOSSILFRITT NORR

Alla bränslen behövs

FÖRNYBART I TANKEN

Västernorrlands & Jämtlands län

FOSSILFRITT FLYG

Färdplan för flyget

ELFORDONPROJEKT

förr och nu – SiSL

SISL MELLERSTA

Västernorrlands & Jämtlands län

Avslutade projekt

BIOEKONOMI

Regioner i samverkan

TRANSALGAE

Production of algae for a fossil free future

ADDED  VALUE

Bioekonomi över gränserna

SISL ÖVRE

Norrbotten & Västerbotten

BIO4METALS

Biokol hett i norr

FOSSILFRIA TRANSPORTER I NORR

Västerbotten i samverkan

STRATUS

Elfordon i Norrbotten 

BIOGAC

Fordonsgas för framtiden

BIOHUB

Accelerating innovative business models

BALTIC BIOGAS CIRCLES

Gränsöverskridande samverkan

BOTNIA NÄRING I KRETSLOPP

– strategiskt biogaskluster

LÄRANDE

FOREST REFINE

FAIR

Elflyg

Logotyp
X