Gå till sidans huvudinnehåll

​Fossilfria transporter under SEE veckan i Västerbotten

9 September, 2020

​Fossilfria transporter under SEE veckan i Västerbotten

Fossilfria transporter i norr ska bidra till Sveriges mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I projektet levererar vi strategiskt stöd så att alla kommuner i Västerbotten ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Detta innebär en 70 % minskning av växthusgaserna, inom transportsektorn.

Tillsammans tar vi fram målbilder, handlingsplaner, statistik, uppföljning och finansieringsstöd samtidigt som vi delar kunskap och lyfter goda exempel.

Under SEE-veckan i Västerbotten kan du ta få veta mer om två av verktygen; Panorama och Transportluppen.


Panoraman – 17 september klockan 12.00 – 12.45

Lär dig mer om Panorama – ett webbverktyg som visualiserar klimatarbetet

Kan ett verktyg på webben rädda världen? Möjligheten finns. Med hjälp av samarbetsverktyget Panorama kan städer, regioner och hela nationer beräkna hur de ska sänka koldioxidutsläppen. Under detta webbinarium går vi igenom vad Panorama innehåller och hur vi använder det för att jobba med utsläppen från transportsektorn i Västerbotten.

Anslut till webbinariet: https://meet.lansstyrelsen.se/hanna.sunden/4RVV6BWV
eller via telefon: 010-223 02 30 konferens-ID 5057366


Transportluppen – 17 september klockan 14.00-14.45

Lär dig mer om Transportluppen – ett statistikverktyg med transportfokus

Transportluppen innehåller transportrelaterad statistik för länets alla kommuner. Syftet är att möjliggöra uppföljning av t.ex. fordonsinnehav, körsträckor och drivmedelsförbrukning samt att vara ett stöd i kommunernas planering. Under detta webbinarium presenterar vi Transportluppens innehåll och möjligheter.

Anslut till webbinariet: https://meet.lansstyrelsen.se/hanna.sunden/78F58RMH
eller via telefon: 010-223 02 30, konferens-ID 31263405


Fakta om Fossilfria transporter i Norr
Länsstyrelsen i Västerbotten är projektägare. Samverkanspartners är Energikontor Norr och BioFuel Region. Projektet startade våren 2018 och pågår fram till oktober 2021. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Umeå Energi, Länsstyrelsen, Energikontor Norr, BioFuel Region samt länets alla 15 kommuner finansierar projektet som har en total budget på 19 MSEK.

 
Logotyp
X