Gå till sidans huvudinnehåll

BioFuel Region har värvat Johan Lagrelius

26 September, 2016

BioFuel Region har värvat Johan Lagrelius

BioFuel Region har utökat sin personalstyrka i augusti med Johan Lagrelius som har värvats för att förstärka kompetensen inom våra områden kompetensspridning, utvecklad bioekonomi och fossilfri fordonsflotta. Efter att ha vuxit upp i ”det lilla gröna huset nere på ängen” vid Storstockholms rand och efter studier i Linköping bor han nu sedan 2009 med familjen på Sofiehem i Umeå.

Johan är civilingenjör i teknisk biologi från Linköpings Tekniska Högskola samt har en magisterexamen i Vetenskapsjournalistik från Umeå universitet. På senare år har han arbetat på Umeå kommun med hållbart resande, byggande och boende i projekten Hållbart resande i Umeåregionen och som projektledare för Hållbara Ålidhem. Han har tidigare jobbat på Karolinska Institutet i Solna med koordinering av ett stort EU-projekt som utvecklade hiv-vaccin.

“Det känns fantastiskt att få jobba med hållbarhetsfrågor på BioFuel Region. Att få vara med och främja den hållbara utvecklingen i regionen, både strategiskt och mer påtagligt genom att vara med och bygga infrastrukturen för en hållbar framtid känns väldigt givande för mig”, säger Johan Lagrelius.

Johan startar som projektledare för projektet Stolpe in för Stad och Land Västernorrland. Projektet besöker alla kommuner i Västernorrland och anordnar informationsmöten för att visa på möjligheterna med att bygga för elbilarnas ankomst. Det finns redan idag ett stort intresse hos såväl företag och kommuner att lära sig mer och också att bidra genom att bygga ut laddinfrastruktur. Förstudien medfinansieras av medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Länsstyrelsen i Västernorrland, BioFuel Region och bostadsbolagen Mitthem och Timråbo.

Kontakt:
Johan Lagrelius
johan.lagrelius@biofuelregion.se
070-345 25 56

 
Logotyp
X