Gå till sidans huvudinnehåll

BioFuel Region talar på EU:s energivecka i Bryssel

20 November, 2014

BioFuel Region talar på EU:s energivecka i Bryssel

BioFuel Region har blivit inbjuden att delta under EU:s Energivecka i Bryssel. Det är North Sweden European Office som, tillsammans med andra europeiska regioners kontor i Bryssel, bjudit in oss för att prata om satsningar på bioenergi och biogas i landsbygdsområden.

– Det här är en väldigt bra möjlighet för oss att berätta om hur BioFuel Regions medlemmar aktivt arbetar tillsammans för att ställa om till ett hållbart samhälle! säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare BioFuel Region.

Konferensen kommer att fokusera på regional policy för bioenergi i glesbefolkade områden. Just nu är det på gång ett nytt sexårigt program för de här frågorna i EU. Förhoppningen är att de glesbefolkade regionerna ska kunna träffas för att prata om vilka utmaningar de står inför och att nya projekt och initiativ ska kunna diskuteras. Dagen ska även ge en inblick i framtida EU-policys från EU-kommissionen när det gäller bioenergi för att bättre kunna starta projekt under den nya programperioden 2014-2020.
Anna Säfvestad Albinsson från BioFuel Region är en av dem som ska hålla föredrag under konferensen.

– Jag kommer att berätta om hur det ser ut uppe hos oss i norra Sverige och hur vi tacklar de utmaningar vi står inför, särskilt då utmaningar som vi har gemensamt med andra glesbygdområden. Och jag hoppas kunna knyta värdefulla kontakter med andra regioner! säger hon.

Klicka här för att läsa mer om konferensen.

Programmet finns att läsa här.

Läs även om BioFuel Region och North Swedens skogsseminarium i Bryssel 4 juni här!

Kontakt och mer information

Anna Säfvestad Albinsson, projektledare BioFuel Region
anna.albinsson@biofuelregion.se
070-615 05 05

 
Logotyp
X