Gå till sidans huvudinnehåll

Biogasen bubblar i Baltic-regionen

26 November, 2019

Biogasen bubblar i Baltic-regionen

Den 5–7 november genomfördes den första av tre internationella studieresor inom det av Svenska institutet (Si) finansierade projektet Baltic Biogas Circle. Resan hade en bred uppslutning med deltagare från offentliga förvaltningar i Gdynia, Saarema och Zemgale, organisationerna Ekodoma och Estonian Biogas Association samt det finska företaget Stormossen.

Premiärresan gick till båda sidor om Kvarken och hade alltså deltagare från Estland, Lettland, Polen, Finland och Sverige. Gruppen fick möjlighet att besöka fyra olika typer av biogasanläggningar, en i Finland och tre i Sverige. En variation som visade på bredden av tillämpningar för biogas.

– Resa har gett mig nya perspektiv på möjligheterna med biogas, Lauri, Saaremaa.

För ett flertal av deltagarna var detta första gången de såg vissa tekniska lösningar i praktisk verksamhet, en aspekt av studiebesöken som är mycket viktig för de som vill utveckla sin biogas.

– Det har varit otroligt värdefullt att få se anläggningar som använder metoder jag bara läst om, Anda, Ekodoma.

Gränsöverskridande problemlösning

Studieresorna är viktiga för att visa på hur biogas kan produceras på olika sätt för regioner och organisationer som jobbar med dessa frågor, men det är en minst lika viktig arena för utbyte av kunskaper och erfarenheter.

– Möjligheten att få träffas och diskutera utmaningarna vi alla står inför hjälper oss framåt, vi får både höra hur andra tänker och idéer hur man kan gå vidare, Maurycy, Gdynia.

En av de stora utmaningarna med biogas är hur vi ska ta hand om rötresten från biogasproduktionen och återföra näringen tillbaka i kretsloppet. I det parallella projektet Botnia Näring i Kretslopp, som finansieras av Botnia Atlantica (BA), arbetar bl.a. BioFuel Region och Stormossen med just den frågan. Under de här dagarna fick deltagarna chansen att fördjupa sig i nuvarande lösningar kring rötresten och också diskutera framtida möjligheter.

Nästa studieresa inom projektet kommer att ske under våren 2020 och gå till Estland.

 
Logotyp
X