Gå till sidans huvudinnehåll

BioHub

29 June, 2016

Botnia-Atlantica har beviljat EU-medel till det finsk-svenska projektet BioHub. Naturresursinstitutet i Finland leder arbetet och partners i Sverige är SLU, BioFuel Region samt terminalen i Bastuträsk. BioFuel Regions roll blir att engagera befintliga terminalägare i båda länderna och att kommunicera projektets resultat.

Vi behöver nya innovationer och affärsmodeller för att bättre kunna styra materialflöden från skogen till industrin via terminaler. I framtiden kan terminaler få en allt viktigare roll som ett nav, en BioHub för affärsverksamhet, oavsett om den placeras nära skogen, vid industri, nära järnväg eller hamn. För att öka värdet på skogen kan en terminal ha fler funktioner än omlastning och lagring. Biomassan kan exempelvis, barkas, kvistas, krossas, flisas och kompakteras men råvaran kan också förbehandlas på plats t e x genom torkning och torrefiering. Morgondagens terminaler kan då leverera rätt sortiment till rätt pris.

Projektet bygger vidare på det gränsöverskridande samarbetet med Finland som pågått i 12 år och resultaten från Forest Refine. Vi är oerhört glada att på detta sätt få fortsätta bygga upp kompetens, nätverk och bidra till den bioekonomiska utvecklingen i regionen, säger Magnus Matisons, projektledare på BioFuel Region.

Information om BioHub

Projekttidtabell 
2016-06-01 – 2018-12-31

Projektledning
Naturresursinstitutet (FI)

Övriga projektpartners: Sveriges lantbruksuniversitet (SE), BioFuel Region Bfr AB (SE), Vasa universitet (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Mellersta Österbottens utbildningssamkommun (FI), Terminalen i Bastuträsk (SE)

Budget Sverige/Finland
2 308 997 EUR

Beviljade EU-medel
1 385 419 EUR (60 % av budget Sverige/Finland)

Medfinansiärer
Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Naturresursinstitutet (FI), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Sveriges lantbruksuniversitet (SE), Terminalen i Bastuträsk (SE), BioFuel Region Brf AB (SE), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Mellersta Österbottens utbildningssamkommun (FI)

Intrerreg-BA-SV-RGB

logo_rvb_rgb

lst2-v-rgb-sv

 

 
Logotyp
X