Gå till sidans huvudinnehåll

Boka den 15 maj för BioFuel Regions årsstämma

22 February, 2019

Boka den 15 maj för BioFuel Regions årsstämma

Årets tema är Transportutmaningen*

Hur kan utmaningen att minska koldioxidutsläppen mötas i praktiken? Som brukligt är inleder vi med våra stämmor mellan 10 och 11 och sen är det dags för utmaningen. Vi berättar hur biodrivmedelsläget ser ut och hur olika drivmedel kan bedömas. 

Du får också träffa representanter från SCA som berättar om SCA Östrand och den framtida satsningen på bioraffinaderi. Vad behövs för att satsningen ska bli verklighet; styrmedel, politiken, skogen? Bruken i norra Sverige går för fullt och en ökning av kapaciteten planeras på flera ställen. Hur ser virkesförsörjningen och behovet av utvecklade logistiklösningar i regionen ut?

För att minska utsläppen behöver vi minska transporterna, stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel och också köra på el. Hur kan elbilarna anta utmaningen i norra Sverige? Vi berättar om erfarenheter kring laddstolpar, elbilar och tillgängligheten utifrån våra SiSL-projekt. Fokus kommer att vara på vårt aktuella projekt; SiSL i Västernorrland & Jämtlands län. Fler bra exempel på lösningar utlovas. 

Du kan anmäla dig redan nu och då säkerställer du att du får direktinformation om det detaljerade programmet 12 april. Behöver du, kan du alltid avanmäla dig före 1 maj.

Tid: 09.30 – 16.00, 15 maj 2019

Plats: Villa Marieberg. Sundsvall 

Boka din plats här!

Varmt välkommen! hälsar Arne Smedberg

*Transportutmaningen innebär att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

 
Logotyp
X