Gå till sidans huvudinnehåll

Det är dags att avslöja mervärdet från avverkningsrester

20 September, 2022

Det är dags att avslöja mervärdet från avverkningsrester

Att det finns mycket användbart i naturen vet vi men hur ska vi kunna använda det i t ex hälsosam mat eller i andra produkter? I vårt svensk-finska projekt, Added Value, Mervärde från avverkningsrester, har vi forskat klart och det är dags att berätta vad vi har hittat.

Vi har tagit fram en modell för att hitta områden som är lämpliga för att också ta hand om färska grenar. Efter intervjuer med skogsägare har vi skrivit en guide där vi ger tips på hur upphandlingen av färskt material kan gå till och hur mycket av avverkningsresterna som bör bli kvar i skogen. Sedan har vi testat olika maskiner som kan sortera ut barren åt oss. När procenten barr blivit tillräckligt hög har materialet skickats till kemister i Finland som har använt olika sorts analysmetoder för att få fram en mängd ämnen. Dessa kan sedan användas i läderbehandling, kosttillskott, mat, rening av avloppsvatten, förpackningsmaterial, färg och trädgårdsjord.

Här kan du hitta vårt informationsblad på engelska som beskriver arbetsprocessen mer i detalj.
Det kommer mera…

It is time to reveal the added value from logging residues
We know that there are many useful things in nature but how to use it functional food or in other products? In our Swedish-Finnish project, Added Value from Logging Residues, we have finished our research and it is time to tell you what we have found.

We have developed a model to find areas that are suitable for also taking care of fresh branches. Following interviews with forest owners, we’ve written a guide that advises on how to procure fresh material and how much should remain in the forest. We have tested different machines that can sort out the needles for us. When the percentage of needles was high enough, the material was sent to chemists in Finland who used different types of analysis methods to obtain a variety of compounds. These can then be used in leather treatment, dietary supplements, food, wastewater treatment, packaging materials, paint and garden soil.

Here you can find our infosheet describing the process in more detail. 
There will be more coming…

 
Logotyp
X