Gå till sidans huvudinnehåll

Enkel inventering kan ge stor besparing

8 June, 2020

Enkel inventering kan ge stor besparing

Att börja resan mot en fossilfri fordonsflotta behöver inte vara så komplicerat visar ett samarbete mellan Ånge kommun och studenter från Industriell ekonomi och Teknisk fysik vid Umeå universitet.

Genom att inventera Ånge kommuns fordonsflotta och intervjua ansvariga personer har en grupp studenter kunnat visa att det finns potential för en rad förbättringar inom ramen för den ordinarie verksamheten. Exempelvis finns det fordon som är överdimensionerade i förhållande till behovet. Dessa skulle kunna ersättas med mindre och energieffektivare fordon. Upp till hälften av bilarna bedöms dessutom vara möjliga att byta ut till elbilar, utifrån hur de används idag.

– Vi har fått ett värdefullt underlag för att fortsätta arbetet med att ställa om vår fordonsflotta, säger Elin Rapp, kanslichef på Ånge kommun. Det här underlaget kommer definitivt att utgöra en bra grund för insatser och förändringar hos oss.

Kommunens bilägande är komplext

Kommunens bilägande och nyttjande är komplext. Det saknas ofta relevanta och uppdelade data, vilket gör det svårt att få en bra och rättvis kostnadsöversikt. Studenterna pekar i sin rapport på att mer data skulle göra det möjligt att optimera bilpoolen bättre utifrån ekonomi och miljö.

– Att få arbeta med ett verkligt case är en spännande och utvecklande utmaning. Labbar som vi gör under utbildningen är ofta tillrättalagda. I det här projektet fick vi arbeta på ett annat sätt och försöka hitta lösningar på problemen utifrån de data som vi hade tillgång till. Det innebar exempelvis att vi viktade kilometerkostnaden för bilarna i fordonsflottan utifrån bränsleförbrukning och CO2-utsläpp, berättar Ida Kindlund, student.

Studenterna bidrar på riktigt

Fordon är en stor kostnad för kommuner, både ekonomiskt och utsläppsmässigt, så alla besparingar och effektiviseringar är välkomna. Att samarbeta med universitetet och låta studenter ta sig an verkliga problem och utmaningar har visat sig vara ett lyckat koncept som alla drar nytta av.

‑ Detta är ytterligare ett exempel på mervärdet i att samarbeta med studenter, säger Johan Lagrelius, projektledare på Biofuel Region. Tack vare samarbetet har vi fått en bra modell för att inventera kommuners fordonsflottor och behov.

– Samarbetet med Ånge kommun och Biofuel Region ger studenterna en bra möjlighet att använda de kunskaper de inhämtat under utbildningen på ett verkligt projekt som de kan möta i sin framtida yrkesroll som civilingenjör, tillägger Jonas Westin, lektor på Umeå universitet och ansvarig för projektkursen.

Bilpoolsprojektet har genomförts inom ramen för Stolpe in för Stad och Land – Mellersta Norrland som delfinansieras av Europeiska regionala fonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Länsstyrelsen Västernorrland, HEMAB, Kramfors kommun, Sollefteå kommun och Biofuel Region.

 
Logotyp
X