Gå till sidans huvudinnehåll

Finska skogsaktörer nyfikna på Sundsvall

16 May, 2018

Finska skogsaktörer nyfikna på Sundsvall

Välkomna till seminariet i Sundsvall som är en del av studieresan som projektet BioHub anordnar för finska och svenska skogsägare intresserade av terminalutveckling.

Hur kan vi utveckla dagens skogsterminal så att den ökar värdet på skogen och ger nya affärer och jobb?

Den 17 maj träffas folk från skogsnäring och akademi från Finland och Sverige i Sundsvall. Besöket börjar på Töva terminalen som försörjer Östrands biokombinat i Sundsvall, en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Under ett besök hos SCA kommer vi att få ta del av nya metoder för att utveckla råvarans väg från skogen till industrierna. 

Dagen avslutas med ett seminarium som visar upp gränsöverskridande resultat från projektet, BioHub. Studieresan fortsätter den 18 maj med besök på Mellanskogs terminaler och avslutas i Gävle på Mackmyra-terminalen där ett specialdesignat tåg för trädbränsle demonstreras.

”Vi tror att nya idéer kan bli implementerade när man med egna ögon får se hur andra gör. Vi tror också att efter ett personligt möte kommer skogsaktörer att fortsätta samarbeta i det nätverk vi bygger upp nu. Förra hösten besökte svenska terminalägare Finland och nu är det dags för skogsaktörer i Finland att besöka oss”, säger Magnus Matisons, Projektledare för bioekonomi på BioFuel Region.”

Välkommen: Torsdag 17 maj 2018 efter klockan 16.00
Plats:            Quality Hotel Sundsval
Program:      Se detaljerat program här nedan


Kontaktperson
Magnus Matisons, BioFuel Region
magnus.matisons@biofuelregion.se
070-352 4494

Fakta om projektet BioHub
BioHub är ett gränsöverskridande projekt mellan Finland och Sverige som finansieras av Botnia Atlantica.Projektet pågår mellan 2016 till 2018 och Naturresursinstitutet i Finland är projektägare. Partners är också Vasa universitet, Seinäjoki yrkeshögskola, Mellersta Österbottens Utbildningssamkommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Terminalen i Bastuträsk och BioFuel Region.


Program den 17 maj 2018

8:00    Samling och besök på SCA

Östrands biokombinat 
SCA satsar 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik. Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton (utbyggbart till 1 miljon ton) och får den största produktionslinjen för blekt barr sulfatmassa i världen.

Logistik för råvaruförsörjning via terminaler

Den nya investeringen gör att behovet av massaved ökar från dagens 2 milj. M3 FUB* till 4 miljoner M3 FUB* Den nya investeringen gör att behovet av massaved ökar från dagens 2 miljoner m3fub* till 4 miljoner m3 fub. En viktig del av råvaruförsörjningen går vi terminaler och SCA jobbar mycket för att effektivisera denna hantering. 
*fast under bark

09.00     Besök på Tövaterminalen

09.30     Transport till Skepparplatsen

10.00      FIka

10.15      Genomgång SCA

10.45      Bensträckare

11.00      Genomgång SCAs terminalsystem

11.30      Frågor och diskussion

12.00      Lunch

13.00-14.00 Fortsättning SCA

Fjärrmätningen av rundvirke

Fjärrmätningen av rundvirke är på stark frammarsch i Sverige under 2017 och 2018. Fjärrmätning är en annan form av virkesmätning än den som traditionellt skett vid mätbrygga av en virkesmätare med mät-käpp. Travmätning i bilder bygger på att kameror tar bilder på virkestravarna som ligger på lastbilen. Efter godkännande skickas bilderna till en central där mätning av volym och andra parametrar sker. Så snart bilderna har godkänts kan chauffören lämna mätplatsen. Största fördelarna med fjärrmätning är ett snabbare flöde genom mätningsprocessen som ger en kostnadseffektiv mätning samt att fjärrmätning möjliggör längre öppethållande för mätning. Se video om fjärrmätning här.

15.00-20.00     Workshop och middagsmingel på Quality Hotel Sundsvall, Hattmakaren

15.00-15.20      Välkommen The BioHub Project. Juha Nurmi, Projektledare LUKE

15.20-15.40      Skogsbioekonomi i Sverige. Magnus Matisons, BioFuel Region

15.40-16.00      Skogterminaler i Sverige – En översikt. Kalvis Kons, SLU

16.00- 16.20     Svenska och Finska Skogsterminaler. Likheter och skillnader. Otto Läspä, SeAMK, Anna Claydon, LUKE        

16.20-17.20      Presentationer från deltagande terminalägare

17.20-17.30       Mellanskogs terminaler. Jonas Olinder Mellanskog

17.30-17-40       BioHub Modellen. Hur vi visualiserar våra resultat. Barbro Kalla, BioFuel Region

17.40-18.50       Middag

18.50-19.10       Affärsmodeller för ökad lönsamhet för terminalägare. Mikko Luoma, Vasa Universitet

19.10- 19.30     Fukthaltsmätning direkt i fält. Leif Westerlund, SLU

19.30-20.00      Diskussion; Vad kan Sverige och Finland lära av varandra? Hur kan terminaler utvecklas i framtiden?  Moderator Magnus Matisons, BioFuel Region     

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Region grundades år 2003 av regionala aktörer och är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar sex personer i Umeå.

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Följ oss här på Mynewsdesk!

 
Logotyp
X