Gå till sidans huvudinnehåll

Företag som vill bli klimatsmarta tillsammans sökes

31 January, 2020

Företag som vill bli klimatsmarta tillsammans sökes

Inbjudan att delta i spännande projekt – Klimatsmarta företag i framkant

Funderar du på hur ditt företag kan leva upp till högre krav från beställare och kunder att sänka utsläppen från era transporter, men vet inte riktigt hur? Då är det här projektet för dig!

Just nu arbetar vi på BioFuel Region tillsammans med BioDriv Öst med en EU-ansökan där vi vill stötta företag att lyckas sänka sina utsläpp. Varje företag kommer att få utgå ifrån sina specifika transportbehov och därifrån sätta miljömål på transporter och ta fram en handlingsplan. Det kommer ge er en stabil position för att kunna svara upp mot högre ställda krav på hållbara transporter. Men det som ni förmodligen kommer att vara mest nöjda med efter projektets slut är hur ni diskuterat utmaningarna och hittat lösningar tillsammans med andra i liknande situation.

Möjligheten att få samarbeta med andra och mervärdet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte är svårt att underskatta i den här typen av projekt. Alla deltagare lär sig under resans gång, och av varandra, säger Sara Jonsson, PiteEnergi om samarbete i tidigare projekt med BioFuel Region. 

Företag och organisationer kan vara med på tre olika nivåer;

Nivå 1
Medfinansiering stora företag 60 000 SEK
Medfinansiering SME 10 000 SEK

– Arbeta med er egen målsättning och handlingsplan tillsammans med projektet
– Delta med ett fordon på Fällfors Ecodriving event eller Scanias provkörningsbana 
– Delta på event inom projektet som t. ex provkörning av fordon 
– Delta på alla kunskapshöjande seminarier/webbinarier
– Få spridning av era goda exempel

Nivå 2
Medfinansiering:stora företag 25 000 SEK 
Medfinansiering SME 5 000 SEK

– Delta på event inom projektet som t. ex provkörning av fordon 
– Delta på alla kunskapshöjande seminarier/webbinarier
– Få spridning av era goda exempel

Nivå 3 
Letter of Support

– Delta på alla kunskapshöjande seminarier/webbinarier

Frågor?
Mer information finns i bifogat dokument alternativt kontakta Anna Säfvestad Albinsson eller Lena Jonsson

Anna.albinsson(at)biofuelregion.se, 070-6150505
Lena.jonsson(at)biofuelregion.se, 070-3061540

 
Logotyp
X