Gå till sidans huvudinnehåll

Gott Nytt År från BioFuel

3 January, 2020

Gott Nytt År från BioFuel

Ett gott nytt år önskar vi med detta brev från Arne Smedberg, vd på BioFuel Region, som har tillbringat julen i Etiopien. Förutom långväga iakttagelser har han också reflekterat över bränslen som leder till fossilfrihet.

I år har jag firat en riktigt grön jul då jag har spenderat den i Soddo i Etiopien för att supporta min fru som arbetar med kvinnosjukvård. Staden ligger 400 km söder om Addis Abeba och har ca 100 000 invånare. Sjukhuset har ett gott rykte och det kommer patienter från när och fjärran. 

Etiopien är ett fantastiskt land med stora möjligheter men också stora utmaningar. Landets ledare Abiy Ahmed som nyss fick Nobels fredspris har gjort stora framsteg men det är samtidigt flera regioner som vill ha federalt självstyre.

En region i närheten röstade för självständighet i november och här i Soddo vill de också ha det men de har inte fått rösta än och det är lite demonstrationer om det. Så det finns lite spänningar mellan regionen och det federala styret. 

Det finns också starka sidor här då de lever, odlar och konsumerar lokalt. Här praktiserar de hållbara transporter när de går, springer, åker kollektivt eller samåker i stor utsträckning. Fordon är dyra i inköp och utnyttjas därför maximalt.

Elen fungerar bra och består till stor del av vattenkraft även om det blir lite avbrott då och då men då startar reservelverket. Vi har bra med vatten och även wifi ibland så vi klagar inte.

All skogsavverkning sker med vanlig manuell såg och här hade det varit användbart med motorsågar och eftersom det växer bra skulle mer skog kunna odlas här då avskogning är ett problem. Här bärs en stock i taget ned för bergssluttningarna för att sedan lastas på en åsnekärra för vidare transport till ett sågverk.

Nu bär det strax av hemåt för ett nytt år fyllt av arbete med att stärka bioekonomin och en fossilfri fordonsflotta. 


ALLA BRÄNSLEN BEHÖVS 

Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter – förstudie
Kvarkenrådet har tagit initiativet och vill dra igång ett regionalt projekt kring elflyg för att vi ska få igång en testverksamhet och mobilisera aktörer i Sverige, Finland, Norge. Det här är ett spännande område som kan betyda mycket för hela vår region med många destinationer i inlandet och att komma över Kvarken. Detta kan gynna affärer, turism, sjukvård och tillgänglighet. Vi kommer att vara en del av ansökan med bland annat Botnia Atlantica som finansiär.

Höginblandade biodrivmedel
Ett hett område just nu är hur det blir med skattebefrielsen för höginblandade drivmedel. Det väntas ett avgörande under våren och mycket verkar oklart. Det är svårt att inte ta hänsyn till ILUC problematiken i det beslutet.

Med ILUC, dvs indirekt förändrad markanvändning menas att ökad produktion av biodrivmedel i ett land kan leda till att annan jordbruksproduktion trängs undan. I detta fall handlar det om att användning av palmoljeprodukter leder till att regnskog skövlas och därigenom ökar utsläppen av koldioxid.

Det blir inte så lätt för Sverige i en diskussion med EU då vi ökat användningen av PFAD och Palmolja i vår HVO avsevärt och dessa råvaror har hög ILUC risk.

EU har tagit stark ställning till att vi inte ska använda råvaror med hög ILUC risk i våra biodrivmedel och EU vill avveckla användandet av Palmolja/PFAD fram till 2030. Det är dock inte alls bra att etanolen drabbas då vår etanol har låg ILUC risk och den drabbas extra hårt pga att den beskattas på volym och inte på energiinnehåll.

Det bör ske en förändring där och även av reduktionsplikten då försäljningen av höginblandningen, som vi behöver för att nå fossilfrihet, annars riskerar att försvinna. Så det känns nu väldigt osäkert innan vi vet vad som händer.

Biogas
Ett område som vi lagt mycket engagemang på under årens lopp är att få till produktion och tankstationer för biogas i regionen och nu händer det. Det byggs för fullt och snart finns det en fungerande infrastruktur i stora delar av regionen. Umeå får sitt första tankställe i slutet av denna månad.

Jag vill passa på att tacka alla medlemmar, projektpartners och finansiärer för ett fantastiskt 2019 där vi gjort stora framsteg och jag ser verkligen framemot ett riktigt spännande 2020.

Gott nytt 2020 från oss på BioFuel Region!

Arne Smedberg

 
Logotyp
X