Gå till sidans huvudinnehåll

Johan Lagrelius – årets goda exempel

1 December, 2021

Johan Lagrelius - årets goda exempel

Funktionshinderrådet har delat ut utmärkelsen Årets goda exempel för Umeås näringsliv till Johan Lagrelius. 

Motiveringen lyder:
”Johan Lagrelius har som drivande motor och koordinator samlat och engagerat personer från vitt skilda samhällssektorer och professioner till ett nätverk i frågan om tillgänglighet till laddstationer för fordon. Med sin lyhördhet, idérikedom och problemlösningsförmåga har Johans samarbeten bland annat lett till byggande av tillgängliga laddstationer, skärpta myndighetsföreskrifter och instruktioner för hur tillgängliga laddstationer bör utformas. Johan har bokstavligen satt frågan om otillräcklig tillgänglighet till laddstationer på kartan i Sverige, Skandinavien och inom Europa.”

Funktionshinderrådet vill med utmärkelsen Årets goda exempel uppmuntra till ett Umeå där alla får ta del av och bidra till social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbar tillväxt. Det ska vara ett förändringsarbete som på något sätt förbättrar för alla personer, oavsett funktionsförmåga.

”Det känns fantastiskt roligt att bli uppmärksammad för vad vi gjort. Att vi nu också tillsammans med vårt nystartade nätverk lyckats få lite genombrott inom ett område som har varit en blind fläck. Nu hoppas jag att vi verkligen får fler laddstationer som har god tillgänglighet, och inte minst att någon myndighet får tydligt helhetsansvar för att laddning ska vara tillgänglig för alla”, säger Johan Lagrelius, BioFuel Region. 

 
Logotyp
X