Gå till sidans huvudinnehåll

Lärande – att engagera unga

Sorry, this entry is only available in Swedish.


Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola
– Ett stöd för skolledare, huvudmän och pedagoger

Globala skolan har här sammanställt hur tydligt både hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling genomsyrar läroplanerna för förskola upp till de frivilliga skolformerna.

Här synliggörs hur temat återkommer i de enskilda ämnena men kanske framförallt i de centrala delar som berör hela skolans och förskolans uppdrag. För det är just i de centrala delarna av uppdraget som lärande för hållbar utveckling lyfts fram.

En hållbar framtid – Samhällets utmaning

Kortversionen av forskningsrapporten “Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet.

KNUT-projektet var ett nationellt skolutvecklingsprojekt som genomfördes från 2009-2014. Syftet var att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor genom att utveckla verksamheten och undervisningen i landets förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

 
Logotyp
X