Gå till sidans huvudinnehåll

Newsletter Forest Refine No 16

19 December, 2014

Newsletter Forest Refine No 16

The project Forest Refine was finalized in autumn 2014. It is the fourth cross border project between partners in Sweden and Finland with the overall focus to analyze and improve the forest fuel supply chain. The borders crossed are between the two countries and the research disciplines; Forestry and Chemistry. It is time to present the results.

Read Newsletter No 16 here!

Hösten 2014 var det dags att avrunda projektet Forest Refine. Det övergripande syftet har varit att analysera och förbättra den skogliga försörjningskedjan för skogliga bioraffinaderier. Det här är det fjärde gränsöverskridande projektet mellan partners i Sverige och Finland med fokus på att effektivisera skogsbränslehanteringen. Det är dags att titta på resultaten. 

Läs nyhetsbrev nr 16 här!

Forest Refine -projekti päättyi syksyllä 2014. Se oli neljäs Ruotsin ja Suomen välinen rajat ylittävä projekti, joka keskittyi analysoimaan ja kehittämään metsäbiomassan hankintaketjuja. Projektissa on ylitetty rajoja paitsi maiden, myös eri tieteenalojen, kemian ja metsätieteiden, välillä. Nyt on aika esitellä hankkeen tulokset. 

Täältä löydät Uutiskirje nr 16

Merry Christmas and Happy New Year

Barbro Kalla and Katri Kulkki

 
Logotyp
X