Gå till sidans huvudinnehåll

Nya EU regler gör att vi kan använda skogsbiodrivmedel

19 January, 2018

Nya EU regler gör att vi kan använda skogsbiodrivmedel

Nu finns det goda möjligheter att investera i skogsbaserade biodrivmedel.

Inom EU har man länge fört en diskussion kring förnybarhetsdirektivet som är det regelverk som 2020-2030 ska hjälpa EUs medlemsstater att minska sina utsläpp av koldioxid. I en omröstning i EU parlamentet i veckan sattes ett övergripande mål för förnybar energi till 27%, 2030.

För transportsektorn fastlades ett separat mål på 12% förnybart. Man beslutade också att frysa den agrobaserade biodrivmedelsanvändningen vid 2017 års nivå och i stället vill man i framtiden se en ökad produktion av biodrivmedel baserade på skogsråvara och avfall. Förnybar el har också en viktig roll för att vi ska uppnå målen. Man beslutade också för ett förbud mot palmolja 2020.

Intensiva förhandlingar har pågått och det har röstats om det i miljö- och industriutskottet och ett tag såg det ut som att vissa produkter baserad på vår svenska skog inte skulle anses som förnybara. Med en riskbaserad ansats kan man nu referera till svensk lagstiftning och då kan man nu använda tallolja, stubbar och vissa fall även rundved.

Det här ger klara besked till de som funderar på att producera biodrivmedel på restprodukter från skogen. Det är också en förutsättning för att vi ska klara målen i klimatlagen som gäller från 1 januari 2018.

Det som behövs nu är en uppbackning av ett svenskt regelverk som möjliggör investeringar så att vi i stället för import av biodrivmedel kan använda hållbara svenska skogsråvaror. Det slutliga regelverket kommer att förhandlas fram i ett trepartssamtal mellan rådet, kommissionen och parlamentet och där kan det bli justeringar av detaljerna. 

 
Logotyp
X