Gå till sidans huvudinnehåll

Nya rutiner för stöd till publik elbilsladdning

12 April, 2022

Nya rutiner för stöd till publik elbilsladdning

Nu ändras reglerna för Klimatklivets investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Bland annat görs ansökningsprocessen om till ett anbudsförfarande. Regeländringarna gör det enklare att fördela stödet för laddinfrastruktur över olika områden. Det innebär också att tiderna för årets utlysningar ändras.

Regeländringarna grundar sig i EU:s nya regelverk kring hur medlemsländerna får ge stöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur. Det påverkar i sin tur hur Klimatklivet, som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur, i framtiden beviljar och fördelar stödet.

– De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer hädanefter att få lämna anbud på att bygga. Varje utlysning kommer också att föregås av ett offentligt samråd, berättar Lena Jonsson som är projektledare på BioFuel Region.

De öppna och offentliga samråden sker skriftligt och genomförs för att ta reda på hur marknadens behov av publik laddinfrastruktur ser ut och om det redan finns kommersiella planer på etablering inom de kommande tre åren i de områden som annars öppnas för utlysning. Därigenom blir det enklare att fördela medlen efter vilka områden som bäst behöver stöd.

Sökande måste uppfylla ett visst antal kriterier som anges inför varje utlysning. De anbud som kommer in ställs sedan mot varandra där det billigaste alternativet vinner anbudet.

Naturvårdsverket har lämnat förslag till Regeringen om ökade stödnivåer. En önskan är att antalet efterfrågade snabbladdstationer för personbilar med en effekt på över 150W byggs i ökat antal.

Ytterligare en konsekvens av de nya reglerna är att tidsperioderna för utlysningarna av anbuden skiljer sig från övriga delar av Klimatklivet.

Nya utlysningsperioder för publik laddning

Utlysning 1

  • Skriftligt samråd 11-28 april
  • Utlysning 23 maj-7 juni
  • Tilldelningsbeslut senast 5 augusti

Utlysning 2

  • Skriftligt samråd 23 aug-2 sep
  • Utlysning 26 sep-7 okt
  • Tilldelningsbeslut senast 16 december

Vad innefattar samråden? 

Målgrupper för samråd är operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra berörda.

Information om samråd publiceras på länsstyrelsens webb tillsammans med underlag för kommande utlysning. Samråd sker skriftligt genom ett formulär som skickas till länsstyrelsens officiella mailadress. Sedan tar Naturvårdsverket ställning till om områdena för utlysning behöver justeras. Aktuella kartområden publiceras i samband med att utlysningen öppnar. De områden där behoven redan är tillgodosedda utgår, beslut om detta fattas i samråd mellan Energimyndigheten och länsstyrelserna.

Fakta Klimatklivet
Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Investeringsstöd ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Stödet kan ges till alla förutom till privatpersoner. Nästa utlysning för övriga åtgärder i Klimatklivet som inte omfattar publik laddning är 3–18 maj.

Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot 2,8 miljarder kronor i stöd. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 
Logotyp
X