Gå till sidans huvudinnehåll

About BioBoosters

Projektet BioBoosters sammankopplar 9 regioner med starka ekosystem för innovation inom bioekonomi med målet att underlätta och bidra till nya affärer för företag i Östersjöregionen. Metoden för att göra detta är att genomföra Hackathons.

Inom ramen för projektet kommer 18 Hackathons att genomföras. Varje enskilt Hackathon kommer att ledas av ett ledande bioekonomiföretag som tillhandahåller en utmaning där fokus kommer att ligga på att hitta affärer för outnyttjade restströmmar eller systemoptimeringar för att nyttja energi, råvara eller restflöden på ett mer värdeskapande sätt. Utmaningarna kommer att hämtas från Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, och Litauen.

Vad är ett hackathon?

Ett hackathon är en innovationstävling som startar med en öppen utlysning där ett företag presenterar ett problem som de vill ha hjälp att lösa. Sedan får alla team som tror de har en lösning möjlighet att presentera sitt case. Utifrån detta underlag väljs sedan de team ut, som bedöms ha störst potential, att lösa utmaningen och erbjuds stöttning av mentorer inom olika relevanta områden som hjälper dem att förfina idén. Hackathonprocessen kan även inkludera teambuilding för att stärka kompetensen av teamet. Teamen tävlar sedan i ett Hackathonevent där de pitchar sin lösning på utmaningen för en jury som består av experter från företaget som ställt upp problemet samt centrala mentorer.

Om du vill veta mer om Hackathon och processen besök BioPaavos webbsida.

BioBooster Launch Webinar – March 30, 2023

 
Logotyp
X