Gå till sidans huvudinnehåll

BioGaC

2014 fanns endast fem tankstationer för fordonsgas. Detta var svåra utmaningar som projektet BioGaC har arbetat för att överbrygga.

BioGaC-projektet har stöttat utvecklingen av biogas som fordonsgas i flera regioner i Europa. Vi har förbättrat infrastrukturen och ökat antalet tankstationer i norra Sverige. Därmed kan marknaden för gasdrivna fordon och fordonsgas öka.

Projektet har drivits av Skellefteå kommun och sju partners. Projektet finansierades av Trans-European Transport Network (TEN-T), Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Läs mer här!

 

 

 

 

 

 

 

 
Logotyp
X