Gå till sidans huvudinnehåll

Historik

2016-2017 Förstudie Bothnia Green Fuel

BioFuel Region har undersökt förutsättningar för ett genomförandeprojekt med syfte att öka andelen förnybara drivmedel hos tunga vägtransporter i Norrbotten och Västerbotten.

Förstudiens syfte var att identifiera bästa samverkansform för att små och medelstora företag ska kunna vara en del av lösningen och hur marknadsintroduktion, samarbete och koordinering bör göras för att snabbt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Uppdraget var också att söka kunskap kring frågan om hur jämställdhet och mångfald ser ut i branschen och på vilket sätt arbetet med dessa frågor kan stärka genomförandet av ett eventuellt genomförandeprojekt.

Projektet har stärkt samverkan mellan biogasaktörer i norra Sverige, Finland, Lettland, Estland och Polen. Detta har också lett till att en projektansökan, Baltic Biogas Nodes (BABINO), har lämnats in till Östersjöprogrammet. Besked om projektet beviljas väntas i september 2018.

2014-2016 BioGaC

Projektet har stöttat utvecklingen av biogas som fordonsgas i flera regioner i Europa. Vi har förbättrat infrastrukturen och ökat antalet tankstationer i norra Sverige. Därmed kan marknaden för gasdrivna fordon och fordonsgas öka.
Länk till hemsidan

2014-2015 Biogas i Lantbruket

Biogas Norr arbetar i flera samverkansprojekt för mer biogas i lantbruket. Vi anordnade seminarier och studieresor där lantbrukarna i vår region fick lära sig mer om biogas och om hur de som lantbrukare kan producera sin egen biogas.

2012-2014 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten

Här kartlade vi förutsättningar för biogas i de båda länen. Förutsättningarna för en biogasmarknad undersöktes och vilka samhällseffekter en biogassatsning skulle ge. Viktigt var en aktiv dialog med aktörer i olika funktioner, allt från transportsektorn till politiker. Detta var startskottet för ett gott samarbete mellan biogasaktörer som finns i biogasbranschen i Norrbotten och Västerbotten. BioGaC-projektet är ett konkret följdresultat av detta arbete.
Läs strategin här!

2012-2014 Biogas Botnia

Biogas Botnia har varit ett projekt där vi har utbytt erfarenheter om biogas mellan norra Sverige och mellersta Finland. Nyckelorden var samverkan och förankring. Syftet har varit att skapa en ökad produktion av fordonsgas, en effektivare användning och en stabil bransch med hög tillgänglighet. I området finns idag en stor tillgång på rå biogas, som om den förädlades skulle motsvara flera miljoner liter diesel årligen.
Läs slutrapporten här!

 
Logotyp
X