Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Evenemang

Här presenterar vi tillfällen då vi sprider och inhämtar kunskap och framförallt diskuterar hur vi bättre kan använda rötresten i framtiden.

Rötrest 2 okt 2020

Efter produktion av biogas blir det kvar en rötrest. Näring i kretslopp undersöker metoder för att öka kvaliteten i denna rest för att sluta kretsloppet. Den 2 oktober anordnade vi ett webbinarium om hur rötresten används idag. Deltagare från olika projekt och företag i Sverige och Finland diskuterade frågor kring rötrest. Här kan du se presentationerna från workshopen.

Förädling av rötrest från biogasanläggningar – 22 sep 2020

Deltagare från olika projekt och företag i Sverige och Finland diskuterade frågor kring rötrest. Här kan du se presentationerna från workshopen.

 

Rapport från konferens om fosfor

 
Logotyp
X