Gå till sidans huvudinnehåll

(Svenska) Förstudie Bothnia Green Fuel

FEB | 2017

Bothnia Green Fuels

BioFuel Region har tillsammans med 12 partners lämnat in en ansökan, Bothnia Green Fuels med en budget på 27,4 miljoner Euro till CEF Transport. Syftet är att bygga en korridor av gröna multi-fuel stationer både i Sverige och i Finland och samtidigt förbättra förutsättningarna för åkare att byta fordon.

BioFuel Region lämnat in ansökan för projektet Bothnia Green Fuels till programmet Connecting Europe Facility (CEF Transport). Syftet är att bygga en korridor av gröna multi-fuel stationer både i Sverige i Finland och samtidigt förbättra förutsättningarna för åkare att byta fordon. Idéen om vad som behöver göras för att lyckas öka andelen förnybart inom sektorn tung trafik i regionen har diskuterats under flera år i nätverket Biogas Norr, och detta har utgjort grunden för denna projektansökan.

Projektet kommer att bygga gröna multi-fuel stationer på 8 orter i Sverige och 5 orter i Finland. De bränslen vi bygger infrastruktur för är komprimerad och flytande biogas/naturgas, ED95 och HVO. Utrullning av en testflotta på minst 100 tunga fordon som drivs av gas eller ED95 ingår i projektet. Projektet kommer att titta på hur samverkan mellan samhälle och privatsektor kan nyttjas för att effektivt ställa om den tunga sektorn till förnybart samt hur omställningen ska finansieras på längre sikt.

FAKTA OM PROJEKTET

Partners
Sverige: BioFuel Region, Volvo Trucks, Scania-Bilar Sverige, Sundfrakt, Skelleftebränslen, AGA, SEKAB, Luleå kommun

Finland: Micropolis, SEO, GASUM, Mustankorkea, Regional Council of Central Finland

Projektnamn
Bothnia Green Fuels- deployment of infrastructure for alternative fuels to curb emissions from heavy-duty vehicles

Budget
27,4 miljoner €, dvs ca 270 miljoner SEK, varav häften söks från CEF Transport

Tidsperiod
2017-2020

Denna ansökan stöttas av Sverige och Finlands regeringar och samtliga kommuner där vi vill bygga. Besked om projektet beviljas kommer i juli 2017.

Kontaktperson
Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region

 

 
Logotyp
X