Gå till sidans huvudinnehåll

Skellefteå lyfts fram som gott exempel i Almedalen

2 July, 2015

Skellefteå lyfts fram som gott exempel i Almedalen

Norra Sverige är en vit fläck på kartan vad gäller möjligheterna att tanka biogas. Hur förstärker man infrastrukturen för biogas med fler tankställen i vår del av landet och hur kan vi öka efterfrågan på biogas som fordonsbränsle? Det var några av frågeställningarna vid det seminarium som Skellefteå kommun och BioFuel Region ordnade tillsammans med Energigas Sverige under Almedalsveckan, där utmaningar och möjligheter presenterades utifrån olika perspektiv.

Skellefteå är ledare för ett uppmärksammat EU-projekt, BioGaC, som planerar och bygger fler tankställen för biogas från Sundsvall i söder till Piteå i norr, och detta presenterades på seminariet. Inbjudna talare från bland andra Energigas Sverige, E.ON Gas och åkeriet BDX diskuterade svårigheter men också möjligheter med biogasen som fordonsbränsle. De var eniga om att alla förnybara drivmedel behövs men att just nu finns det problem med att EUs regelverk sätter käppar i hjulet för att Sverige ska kunna säkra utvecklingen med hjälp av långsiktiga politiska styrmedel.

Maria Wetterstrand, som har ett regeringsuppdrag att ta fram en strategi för grön omställning och hur vi ska uppnå målet med en fossiloberoende fordonsflotta, betonade kommunernas roll i denna omställning.

”Framförallt är det väldigt roligt att det är så pass många som vill bli ledande på det här området. Jag har nog upplevt att det har funnits en väldig låsning vid bensin och diesel, framförallt i norra Sverige. Och att det nu börjar produceras alternativ och att man satsar på olika alternativ i många städer i norr, tycker jag är riktigt roligt”, sa Maria Wetterstrand.

Flera av föreläsarna lyfte biogasens fördel som helt kretsloppsanpassat drivmedel. Att man använder avfallsrester som blir både drivmedel och rötrester. Detta ger lokala jobb och vi slipper vara beroende av diktaturer för att få bränsle till våra fordon.

”Miljöbränslen gynnar våra affärer och är en satsning för framtiden. Vi behöver nu en politisk långsiktighet och infrastruktur för att ta investeringarna att ställa om från diesel”, sa David Bladfält, logistikchef på BDX koncernen.


Fakta BioGaC-projektet
Utbyggnaden av fordonsgas (biogas eller naturgas) och LNG (flytande naturgas) i norra Sverige begränsas av flera olika faktorer. Det finns t ex inget gasnät för enkel distribution och än så länge finns bara fem tankstationer för fordonsgas norr om Gävle. Två nya tankställen för biogas byggs och två av de befintliga tankställena ges ökad kapacitet. En backup för flytande LNG byggs i Skellefteå. Genom att förbättra infrastrukturen kommer BioGaC-projektet att stödja utvecklingen av biogas som fordonsbränsle. Lärdomarna kommer att sammanställas och spridas.

Skellefteå kommun är projektägare till BioGaC, som finansieras av EU TENT-T, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten. Projekttiden är mars 2014 – dec 2015 och har en budget på 39 miljoner kronor. Övriga partners är Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Sundsvalls kommun, Härnösands Energi och Miljö AB, AC Fordonsgas AB, AGA AB och BioFuel Region.

Kontakt:
Carina Aschan, BioFuel Region
carina.aschan@biofuelregion.se
070-304 03 46

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Regions fokus ligger på en omställning till förnybar energi med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserad på skogsråvara.

BioFuel Region är ett samarbete mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet i våra fyra nordligaste län..

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!

 
Logotyp
X